KOLĘDA

Nr DATA GDZIE GODZINA
1. 03.01. PIĄTEK Wyszobór 35 OD 15:00
2. 03.01. PIĄTEK Wyszobór 36 Od 10:00
3. 04.01. SOBOTA Wyszobór 29b, 33a OD 15:00
4. 05.01. NIEDZIELA Kopaniny, Luciąża, Leśnicz Dąbie OD 16:00
5. 08.01 ŚRODA Wyszobór 39,41,42,43, OD 10:00
6. 08.01. ŚRODA Wyszobór 38 OD 15:00
7. 09.01 CZWARTEK Wyszobór 4-13 OD 10:00
8. 10.01. PIĄTEK Wyszobór 14-22 Od 10:00
9. 11.01. SOBOTA Kurniki, Modlimowo 40, Dąbie, OD 10:00
10. 12.01. NIEDZ Wyszobór 37 OD 16:00
11. 13.01. PONIEDZ Wyszobór 24-25 Od 10:00
12. 14..01. WTOREK Wyszobór 26a OD 10:00
13. 15.01. ŚRODA Wyszobór 26b OD 10:00
14. 18.01. SOBOTA Modlimowo 1A, 2-18, 41a, 43 OD 10:00
15. 25.01. SOBOTA Modlimowo 21-39 OD 10:00