Intencje Mszy Świętych

Dlaczego warto zamawiać intencje Mszy Świętej?

„Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy. U Boga czas – pojmowany jako coś co ogranicza – nie istnieje. Ale ludzie, istniejący w czasie, mają zadanie wstawiać się u Boga za innymi. To, co ktoś w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli.

Człowiek za życia stoi na każdym kroku wobec konieczności wyboru dobra i zła, wiary lub niewiary, miłości bliźniego lub egoizmu. W ostateczności dojść może do pełni dobra, wiary, miłości tak, że śmierć stanie się dla niego chwilą zjednoczenia z Bogiem. Może też dojść do ostatecznego sprzeciwu wobec Boga i w konsekwencji- do potępienia.

I w jednym, i w drugim przypadku modlitwa za zmarłych nie znajdowałaby usprawiedliwienia: zbawionym nie jest potrzebna, potępionym zaś nie mogłaby już pomóc. Lecz dusza człowieka może dojść do jeszcze jednego stanu, którym jest czyściec. Jest to miejsce w którym człowiek ma możliwość odpokutowania za grzechy już odpuszczone i oczyszczenie się z wad, I jedynie wiara w możliwość tego pośmiertnego oczyszczenia uzasadnia praktykę modlitwy za zmarłych. Nasze modlitwy mogą pomóc zmarłym w tym oczyszczeniu i przyśpieszyć chwilę ich ostatecznego zbawienia.

Przykładem tej praktyki i jej pochwała daje nam Księga Machabejska, która to wyraża akceptacje poczynań Judy, wodza izraelitów, który zadbał o modlitwę i złożenie ofiary przebłagalnej za zabitych „aby zostali uwolnieni od grzechu” (2Mch 12,45).

Wyszobór

Dąbie

Rotnowo

Modlimowo

WYSZOBÓRŚroda, 22 maja 2024

św. Joachimy de Vedruna, zakonnicy, św. Rity z Cascia, zakonnicy
10:30śp. Mariusz Marciniak (msza św. pogrzebowa)
17:00śp. Edward Bączkiewicz

Czwartek, 23 maja 2024

św. Leoncjusza z Rostowa, biskupa
9:00śp. Ludwik

Piątek, 24 maja 2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, św. Donacjana i Rogacjana, męczenników
17:00śp. Helena i Kazimierz Jęsiak (od dzieci)

Sobota, 25 maja 2024

św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła, św. Grzegorza VII, papieża, św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
12:00I KOMUNIA ŚW.
17:00śp. Jadwiga, Adam Nowiccy; oraz Zenona, Genowefę, Wladyslawa Kowalewskich

Niedziela, 26 maja 2024

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana
8:30Śp. Maria i Wiktor Dziechcierewicz (z racji dnia Matki i ojca)
13:00Śp.Teresa Śliwka ( W Dniu Matki od dzieci )

Poniedziałek, 27 maja 2024

św. Augustyna z Canterbury, biskupa
9:00Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo z racji 2 r. urodzin Marysi (od babci)

Środa, 29 maja 2024

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy
17:00Śp.Wanda Sztajglik oraz zmarłych z rodziny Sztajglik. Śp. Zdzisław Krzyżanowski oraz zmarłych z rodziny Krzyżanowskich.

Czwartek, 30 maja 2024

św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, św. Joanny d'Arc, dziewicy, św. Zdzisławy Czeskiej, Święto Ciała i Krwi Pańskiej
8:30śp. Brygida Sowa (2 r. śm.) od rodziny
13:00DZIEKCZYNNA Z OKAZJI 15 URODZIN DARII O ZDROWIE I OPIEKĘ MATKI BOZEJ DLA NIEJ I CALEJ RODZINY

Piątek, 31 maja 2024

święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 124 koreańskich męczenników, św. Kamili Baptysty Varano, dziewicy i zakonnicy
17:00Śp. Stanisław Drozdowski (24 r. śm.), oraz śp. Antonina Wójcik i śp. Jan Baszak

Sobota, 01 czerwca 2024

Wspomnienie św. Justyna, męczennika
17:00w intencji Polski i Polaków, żeby uznali w Jezusie Chrystusie swojego Króla i Pana

Niedziela, 02 czerwca 2024

św. Feliksa z Nikozji, zakonnika, św. męczenników Marcelina i Piotra, bł. męczenników Sadoka i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Krzeszowskiej, Matki Łaski Bożej
8:30śp. Władysława Rodzaj, Zdzisław Rodzaj, oraz za zmarłych z rodz. Rodzaj i Michnicz
13:00Aneta Kids (2 rocznica śmierci), Robert Sobczak

Poniedziałek, 03 czerwca 2024

Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, św. Jana Grande, zakonnika, św. Klotyldy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 05 czerwca 2024

Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
17:00Śp. Eugeniusz Kazierski (30), Maria Kazierska
18:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Czwartek, 06 czerwca 2024

św. Marcelina Józefa Champagnat, kapłana, św. Norberta, biskupa, bł. Marii Karłowska, zakonnicy
9:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Piątek, 07 czerwca 2024

św. Antoniego Marii Gianelli, biskupa, św. Roberta z Newminster, opata, bł. Anny od św. Bartłomieja, dziewicy
17:00Z rodz. Dziechcierewicz i Sokołowskich, Ks. Roman Domagała; zmarłych z rodz. Skoczylas i Michnicz; Jadwiga Zawiślak; Maria i Wiktor Dziechcierewicz; Z rodz. Skoczylas i Borkowskich; z rodz. Samulczyk, Zajączkowskich i Woźniak; z rodz. Jadackich i Michnicz; z rodz. Szewłoga i Dziechcierewicz; Z rodz. Bednarek i Cierpiał; z rodz. Jóźwik i Woźnickich; z rodz. Hnat i Tkacz; z rodz. Śliwka i Sioła; Stanisław Popow, Hanna Manel; Aniela i Jan Kałużni; Zofia i Józef Tchórz, Kutozow Leszek, Andrejczuk Andrzej, Zofia i Fryderyk Andrejczuk, Gertruda i Bronisław Szmatkiewicz, Stanisław Szczepaniak, Piotr Zoltowski; Józef, Józefa, Wiktoria Wanagelis; z rodz. Wanagiel: Elżbieta, Tadeusz, Aleksander; Ingielewicz Zofia, Sumbor: Jadwiga i Leonard; Penczyło: Sławomir i Halina; Z rodz. Kowalewskich i Nowickich; Marian i Kazimiera Nogaj; z rodz. Wandachowicz, Kępczyńskich i Wykręt, oraz Anny Dyoniziak; Roman Skwarna, Anna i Władysław Mniszko, Janina i Andrzej Szawarscy, Helena i Bazyli Cycyk; za zmarłych z rodz. Tęcza, Kępczyńskich, Wykrętów, Górniaków i Michała Sadlak; z rodz. Kozak i Kruk; z rodz. Nowakowskich: Stefania i Marian, z rodz. Dziechcierewicz: Czesław, Maria i Wiktor; z rodz. Krakowskich i Gromadzkiewicz, Ks. Józef Pindel; z rodz. Procyk i Tymińskich; Ks. Kazimierz Sałternik, ks. Krzysztof Dubiel, ks. Janusz Stefaniuk; Ks. Stanisław Grzesiuk; Rafał i Eleonora, Józef, Stanisław, Krystyna, Anastazja i Władysław, Konstanty; Stanisław i Maria; Stanisław Kalinowski, Zbigniew, Janusz, Mirosław, Andrzej; Helena i Piotr Hajdukiewicz; Ludwika i Ireneusz; Jadwiga i Józef, Weronika; Helena Tworzowska; Dariusz Skolmowski, Zofia, Michał, Zygmunt Bartoszek, Jadwiga Misiak, S. Stanisława, Michał Telatyński, Jadwiga i Tadeusz Lik;
18:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Sobota, 08 czerwca 2024

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej, św. Medarda, biskupa, św. Wilhelma z Yorku, biskupa, bł. dziewic Diany i Cecylii
17:00śp. Marcin Marciniak (30 dzien po ppogrzebie - od uczestników pogrzebu)

Niedziela, 09 czerwca 2024

św. Efrema Syryjczyk, diakona i doktora Kościoła, św. Kolumego (Starszego) z Hy (Iona), opata, bł. Anny Marii Taigi, tercjarki, bł. Józefa de Anchieta, kapłana, bł. Mikołaja z Gesturi, zakonnika
8:30Śp. Józef Przybysławski (1 r. śm.); Teresa Przybysławska.
13:00Śp. Andrzej Bywalski (15 rocznica śmierci) oraz za zmarłych Annę i Kazimierza.

Poniedziałek, 10 czerwca 2024

Wspomnienie bł. Bogumiła-Piotra, biskupa, bł. Jana Dominici, biskupa
9:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Środa, 12 czerwca 2024

św. Benedykta Menni, kapłana, św. Kaspra Bertoni, kapłana, św. Leona III, papieża, św. Onufrego Wielkiego, pustelnika, bł. 108 męczenników z czasów II wojny światowej, bł. Marii Kandydy od Eucharystii, zakonnicy
17:00Śp .Jadwiga Zawiślak ( 4 rocznica śmierci ) od córek i syna z rodzinami

Czwartek, 13 czerwca 2024

Wspomnienie św. Antoniego Padewskiego, kapłana i doktora Kościoła, DZIEŃ FATIMSKI
19:00śp. Jerzy Cierpiał

Piątek, 14 czerwca 2024

Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, św. Metodego Wyznawcy, patriarchy, bł. Gerarda z Clairvaux, mnicha
17:00Dziękczynna Koła Różańcowego z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

Sobota, 15 czerwca 2024

Wspomnienie bł. Jolenty, księżnej, zakonnicy, św. Bernarda z Menthon, zakonnika, św. Marii Michaliny od Najświętszego Sakramentu, dziewicy, św. Wita, męczennika
17:00Śp. Krystyna Maksymiuk (14 r. śm.); Katarzyna i Jan Jurystowscy.

Niedziela, 16 czerwca 2024

św. Benona, biskupa, św. Lutgardy, dziewicy, bł. Floridy Cevoli, dziewicy
8:30Śp. Krzysztof Plech (12 rocz. śm.) Jan i Marianna Plech
13:00Śp. Stanisław Lecyk (1 r. śm. - od żony, dzieci i wnuków).

Środa, 19 czerwca 2024

św. męczenników Gerwazego i Protazego, św. Romualda z Camaldoli, opata, bł. Tomasza Woodhouse, męczennika
17:00Śp. Buba Marianna i Józefa, Michał Szadkowski, Bubik Zofia i Kazimierz, Maciuch Jadwiga i Stanisław; Zofia Załóg
18:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Czwartek, 20 czerwca 2024

św. Wincenty Gerozy, dziewicy, bł. Benigny, dziewicy i męczennicy, bł. Jana Gavana, kapłana i męczennika
9:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Piątek, 21 czerwca 2024

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, Najświętszej Maryi Panny Opolskiej, Najświętszej Maryi Panny z Góry Iglicznej, Przyczyny naszej radości
17:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Sobota, 22 czerwca 2024

św. Jana Fishera, biskupa i Tomasza More - męczenników, św. Paulina z Noli, biskupa
13:00chrzest z Mszą św.
17:00śp. Mariusz Marciniak (30 dzień po pogrzebie - od uczestników pogrzebu)
18:00nauka przed małżeńska - Królikowska Żaneta i Damian.

Niedziela, 23 czerwca 2024

św. Józefa Cafasso, kapłana
8:30śp. Władysław i Waleria ZYGMUNT, Władysław i Helena Skoczylas
13:00śp. Irena Rachubińska (3 r. śm.)

Poniedziałek, 24 czerwca 2024

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
9:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Środa, 26 czerwca 2024

św. Josemar Escriv de Balaguer, kapłana, św. męczenników Jana i Pawła, św. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana, bł. Andrzeja Jacka Longhin, biskupa
17:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Czwartek, 27 czerwca 2024

św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Emmy z Gurk, Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
9:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Piątek, 28 czerwca 2024

Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika, bł. Jakuba z Ghaziru, kapłana
17:00śp. Anna Dyoniziak (od koleżanek i kolegów z pracy)

Sobota, 29 czerwca 2024

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
15:30ślubna - Bartosz Kmita i Joanna Smolińska
17:00śp. Stanisław Cięszki (5 r. śm.), Zofia, Konrad Plichta

Niedziela, 30 czerwca 2024

św. Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego, św. Władysława, bł. Januarego Marii Sarnelli, kapłana, bł. Rajmunda Lull, męczennika
8:30Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)
13:00śp. Marianna i Władysław Śliwka; Zmarłych z rodziny Sioła: Janinę, Janinę ( z domu Kruk) Jana, Ryszarda i Andrzeja

Poniedziałek, 01 lipca 2024

św. Ottona z Bambergu, biskupa, św. Teobalda z Provins, pustelnika
9:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Środa, 03 lipca 2024

święto św. Tomasza Apostoła
19:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Czwartek, 04 lipca 2024

św. Elżbiety Portugalskiej, królowej, bł. Marii od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnicy, bł. Piotra Jerzego Frassatiego, tercjarza
9:00Śp. Franciszek Nowak (msza św. gregoriańska)

Piątek, 05 lipca 2024

św. Antoniego Marii Zaccarii, kapłana i zakonnika, św. Atanazego z góry Athos, opata, św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy
19:00rez

Sobota, 06 lipca 2024

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy i zakonnicy, św. Dominiki, dziewicy i męczennicy
19:00rez

Niedziela, 07 lipca 2024

św. męczenników Grzegorza Grassi biskupa, Herminii dziewicy i Towarzyszy, bł. Benedykta XI, papieża, bł. Marii Romero Meneses, zakonnicy
8:30śp. Władysława Rodzaj, Zdzisław Rodzaj, oraz za zmarłych z rodz. Rodzaj i Michnicz
13:00śp. Marta Zawislak z d. Cięszka (w 22 rocz. śm.) oraz za Franciszka Cięszkiego.

Sobota, 13 lipca 2024

Wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, św. Klelii Barbieri, dziewicy, DZIEŃ FATIMSKI
19:00śp. Jerzy Cierpiał

Niedziela, 14 lipca 2024

św. Franciszka Solano, kapłana, św. Henryka II, św. Kamila de Lellis, kapłana i zakonnika, św. męczenników Jana Jones i Jana Wall, kapłanów, bł. Angeliny Marsciano, zakonnicy, bł. Jakuba de Voragine, biskupa
8:30za śp. Marię, Henryka, Kazimierę Borkowskich
13:00Śp. Zofia i Józef Tchórz

Sobota, 20 lipca 2024

Wspomnienie bł. Czesława, kapłana, św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej, dziewicy i męczennicy, św. Torlaka Thorhallsson, biskupa
19:00śp. Zofia Cięszka (8 r. śm.) i wszystkich zmarłych z rodz. Cięszkich i Konrad Plichta

Niedziela, 21 lipca 2024

św. Apolinarego, biskupa i męczennika, św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła
8:30Dziękczynna za przeżyte 46 lat w małżeństwie Jana i Teresy Sokołowskich, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże
13:00śp. Andrzej, Zofia, Fryderyk Andrejczuk

Sobota, 27 lipca 2024

św. Celestyna I, papieża, św. Innocentego I, papieża, bł. Marii Magdaleny Martinengo, dziewicy, bł. Tytusa Brandsma, kapłana i męczennika
19:00Śp. Jan Gudowicz (9 r. śm.) i Halina Gudowicz (2 r. śm.)

Niedziela, 28 lipca 2024

św. Sarbeliusza Makhluf, kapłana, św. Wiktora I, papieża, bł. Jana Soreth, kapłana, bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i męczennicy
8:30śp. Dariusz Karoński ( z racji urodzin od siostry z rodziną)
13:00Śp. Tadeusz Nogaj (12 r. śm.), Marian, Kazimiera i Grażyna

Piątek, 02 sierpnia 2024

św. Euzebiusza z Vorceli, biskupa, św. Piotra Juliana Eymard, kapłana, bł. Augusta Czartoryskiego, kapłana, bł. Joanny z Azy, matki św. Dominika, bł. Piotra Faber (Favre), kapłana, Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów
19:00rez

Sobota, 03 sierpnia 2024

św. Lidii, bł. Augustyna Kazotić, biskupa
18:00śp. Leszek Kutozow (1 r, śm.)
19:00rez

Niedziela, 04 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a, kapłana, św. Rajnera, biskupa
8:30śp. Władysława Rodzaj, Zdzisław Rodzaj, oraz za zmarłych z rodz. Rodzaj i Michnicz
13:00Śp. Marian,Tadeusz, Kazimiera Nogaj i Grażyna Marciniak

Sobota, 10 sierpnia 2024

święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, bł. Amadeusza Portugalskiego, zakonnika
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 11 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Klary, dziewicy, św. Zuzanny, dziewicy i męczennicy, Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej
8:30Śp. Kłosak Jadwiga, Eryk, Zbigniew i Henryk.
13:00Śp. Jan Kałużny (42 r. śm.) i Anielę Kałużną

Poniedziałek, 12 sierpnia 2024

św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy, bł. Innocentego XI, papieża, bł. Izydora Bakanji, męczennika, bł. Karola Leisnera, kapłana i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Wtorek, 13 sierpnia 2024

św. Maksyma Wyznawcy, św. męczenników Poncjana papieża i Hipolita kapłana, bł. Mare az Aviano, kapłana, bł. męczenników Filipa Munarriz kapłana i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, DZIEŃ FATIMSKI
19:00rez

Środa, 14 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapłana i męczennika, św. Meinarda, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 15 sierpnia 2024

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Tarsycjusza, męczennika, Matki Bożej Zwycięskiej, Najświętszej Maryi Panny z Kalwarii Pacławskiej, Najświętszej Maryi Panny z Rokitna
8:30Msza Św. za zmarłych z rodziny Gucwa, Szymańskich, Kijowskich, Plewka, Sobieralskich i Fudała
13:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Piątek, 16 sierpnia 2024

św. Rocha, św. Stefana Węgierskiego, bł. Marii Sagrario od św. Alojzego Gonzagi, dziewicy i męczennicy
19:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Sobota, 17 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Jacka, kapłana, św. Alipiusza i Posydiusza, biskupów, św. Joanny Delanoue, zakonnicy, św. Klary z Montefalco, dziewicy, bł. Augustyna Anioła Mazzinghi, kapłana
19:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Niedziela, 18 sierpnia 2024

św. Alberta Hurtado, kapłana, św. Heleny, bł. kapłanów i męczenników z Rochefort, bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy
8:30Śp. Witold Szyrmo (46)
13:00śp. Jolanta Wójciak (21 r. śm).
14:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Poniedziałek, 19 sierpnia 2024

św. Bernarda Tolomei, opata, św. Gweryka, opata, św. Jana Eudesa, kapłana, św. Ludwika, biskupa
9:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Wtorek, 20 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła, bł. Władysława Mączkowskiego, kapłana i męczennika
0:24śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska) odprawwiana poza Parafią

Środa, 21 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Piusa X, papieża, bł. Brunona Zembola, zakonnika i męczennika
19:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Czwartek, 22 sierpnia 2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, św. męczenników Agatonika i Towarzyszy
9:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Piątek, 23 sierpnia 2024

św. Róży z Limy, dziewicy, bł. Bernarda z Offidy, zakonnika, bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika
18:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)
19:00Śp. Maria i Bogumił Kokorzyccy

Sobota, 24 sierpnia 2024

święto św. Bartłomieja Apostoła, św. Emili de Vialar, dziewicy i zakonnicy
19:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Niedziela, 25 sierpnia 2024

św. Józefa Kalasantego, kapłana, św. Ludwika IX, bł. Marii (Baourdy) od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki), dziewicy
8:30śp. Norbert Krzyżanowski i za wszystkich zmarłych z rodziny Krzyżanowskich
13:00śp. Stanisław Kopeć (1 r. śm.) (od dzieci)
14:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Poniedziałek, 26 sierpnia 2024

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, św. Joanny Elżbiety Bichier des Ages, dziewicy, św. Teresy od Jezusa Jornet e Ibars, dziewicy, ODPUST, ODPUST MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
9:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Wtorek, 27 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Moniki
24:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska) - odprawiana poza Parafią

Środa, 28 sierpnia 2024

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
18:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)
19:00śp. Helena Cycyk (4. rocz. śmierci)

Czwartek, 29 sierpnia 2024

Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela, bł. Beatrycze z Nazaretu, dziewicy, bł. Teresy Bracco, dziewicy i męczennicy
9:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Piątek, 30 sierpnia 2024

św. Gwaryna i Amadeusza, biskupów, św. Małgorzaty Ward, męczennicy, bł. Junipera Serra, kapłana, Przebicia serca św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
19:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Sobota, 31 sierpnia 2024

św. Arystydesa Marcjanusa, męczennika, św. Józefa z Arymatei, św. Jan z Riły, pustelnika, św. Nikodema, św. Rajmunda Nonnat, kardynała, bł. Piotra Tarrs y Claret, kapłana
19:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Niedziela, 01 września 2024

Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, św. Teresy Małgorzaty Redi od Najświętszego Serca Jezusa, dziewicy, Jozuego, praojca, Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju
8:30śp. Władysława Rodzaj, Zdzisław Rodzaj, oraz za zmarłych z rodz. Rodzaj i Michnicz
13:00śp. Stanisław Witkowski (8 r. śm.), oraz za Wiktorię i Tadeusza Nalej i Krystynę Piekarek
14:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Poniedziałek, 02 września 2024

św. Beatrycze z Silvy, dziewicy, św. Wilhelma, biskupa, bł. męczenników Jana Franciszka Burt, Apolinarego Morel, Seweryna Girault oraz Towarzyszy
9:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Wtorek, 03 września 2024

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, św. Marinusa, pustelnika
24:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska) - odprawiana poza Parafią

Środa, 04 września 2024

św. Rozalii, dziewicy, bł. Jana Karola M. Bernard du Cornillet, Jana Franciszka Bonnel de Pradal i Klaudiusza Ponse, kapłanów i męczenników, bł. męczennic z Nowogródka - Marii Stelli i Towarzyszki, Mojżesza, proroka i prawodawcy, Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia
17:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Czwartek, 05 września 2024

św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy i zakonnicy, św. Wiktoryna, męczennika
9:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Piątek, 06 września 2024

św. Magnusa z Füssen
17:00rrez
18:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Sobota, 07 września 2024

św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika, bł. Ignacego Kłopotowskiego, kapłana
16:00żeby Polska i Polacy uznali w Jezusie Chrystusie swojego Króla i Pana
17:00O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla pani Reginy w dniu imienin. (Od chórzystów)
18:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Niedziela, 08 września 2024

święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, bł. Alana de la Roche, kapłana, bł. Fryderyka Ozanama, bł. Serafiny de Montefeltro, Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej
8:30śp. Ludwika Procyk (24 r. śm.), Bazyli, Józef Procyk; Teodor i Salomea Tymińscy
13:00W intencji śp. Salomei i Stefana Garbowskich
13:00chrzest: Natalia Ochocińska
14:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Poniedziałek, 09 września 2024

św. Piotra Klawera, kapłana, św. Piotra z Pbrac, kapłana, bł. Anieli Salawy, dziewicy, bł. Jakuba Laval, kapłana, bł. Marii Eutymi Üffing, dziewicy i zakonnicy
9:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Wtorek, 10 września 2024

św. Mikołaja z Tolentino, kapłana, św. Pulcherii, bł. Franciszka Grate, zakonnika, bł. Ogleriusza, opata
24:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska) - odprawiana poza Parafią

Środa, 11 września 2024

św. Jana Gabriela Perboyre, kapłana i męczennika, św. męczenników Prota i Hiacynta
17:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Czwartek, 12 września 2024

św. Gwidona z Anderlecht, św. Piotra z Tarentaise, biskupa, bł. Marii od Jezusa, dziewicy, Najświętszego Imienia Maryi, Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej
9:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Piątek, 13 września 2024

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
19:00śp. Leszek Kutozow (Msza św. gregoriańska)

Sobota, 14 września 2024

święto Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Alberta, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 15 września 2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, św. Katarzyny Genueńskiej
8:30Śp. Franciszek Krakowski (18); Feliksa i Antoni Gromadzkiewicz.
13:00Śp. Stanisław Lecyk (urodzinowo-imieninowa od żony dzieci i wnuków)

Poniedziałek, 16 września 2024

Wspomnienie św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa, św. Edyty, ksieni
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 18 września 2024

święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, ODPUST PARAFIALNY ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 19 września 2024

św. Franciszka Marii z Camporosso, zakonnika, św. Józefa z Kupertynu, kapłana, św. Januarego, biskupa i męczennika, bł. Gerharda Hirschfelder, kapłana i męczennika, Najświętszej Maryi Panny z La Salette
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 20 września 2024

Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Tae-gon kapłana, Pawła Chong Ha-sang i Towarzyszy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 21 września 2024

święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 22 września 2024

św. Emmerana, męczennika, św. Ignacego z Santhia, kapłana, św. Maurycego i Towarzyszy, męczenników, bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy, bł. Dionizego Pamplona kapłana i Towarzyszy męczenników, bł. Jana Marii od Krzyża Mendez, kapłana i męczennika, bł. Tomasza Sitjar, kapłana i Towarzyszy męczenników
8:30Śp. Stanisław Jóżwik (20 r. śm.) i Helenę Jóżwik, oraz za Śp. Władysławę i Jana Wożnickich.
13:00Śp. Anna Bywalska (11 rocznica śmierci) oraz za zmarłych Andrzeja i Kazimierza.

Poniedziałek, 23 września 2024

Wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny, kapłana, św. Linusa, papieża i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 25 września 2024

Wspomnienie św. Władysława z Gielniowa, kapłana, św. Kleofasa, ucznia Pańskiego
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 26 września 2024

św. Elzeara i bł. Delfiny, małżonków, św. Ketyla, kapłana, św. męczenników Kosmy i Damiana, św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, św. Nila Młodszego, opata, bł. Aureliusza z Vinalesa kapłana i Towarzyszy, męczenników, bł. Kaspara Stanggassingera, kapłana, Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 27 września 2024

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 28 września 2024

Wspomnienie św. Wacława, męczennika, bł. Ferdynanda i Towarzyszy, męczenników
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 29 września 2024

święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela
8:30śp. Waltraut Dombrowska, Stefan Głaszcz, Brygida Sowa i Stanisław Kopeć
13:00Śp. Stanisław Krupka (30 r. śm), Janina, Franciszek Krupka (20 r.śm.)

Poniedziałek, 30 września 2024

Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, św. Grzegorza Oświeciciela, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 02 października 2024

Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 03 października 2024

św. Chrodeganga, biskupa, św. Franciszka Borgiasza, kapłana, bł. Kolumbana Józefa Marmion, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 04 października 2024

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
17:00rez

Sobota, 05 października 2024

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, bł. Alberta Marvelli, bł. Bartolo Longo, bł. Franciszka Ksawerego Seelos, kapłana, bł. Rajmunda z Kapui, kapłana
17:00rez

Niedziela, 06 października 2024

św. Brunona Kartuz, opata, św. Marii Franciszki od Pięciu Ran Pana Jezusa, dziewicy, bł. Innocentego z Berzo, kapłana, bł. Jakuba Alojzego de San Vitores, kapłana i męczennika
8:30śp. Władysława Rodzaj, Zdzisław Rodzaj, oraz za zmarłych z rodz. Rodzaj i Michnicz
13:00Śp.Teresę Śliwka ( z racji imienin od męża i dzieci )

Poniedziałek, 07 października 2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, św. Justyny z Padwy, dziewicy i męczennicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 09 października 2024

Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, św. Cyryla Bertrama i Towarzyszy, męczenników, św. Ludwika Bertranda, kapłana, Abrahama, patriarchy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 10 października 2024

św. Jana Leonardi, kapłana, św. Jana z Bridlington, kapłana, św. męczenników Daniela i Towarzyszy, św. męczenników Dionizego biskupa i Towarzyszy, św. Paulina z Yorku, biskupa, św. Tomasza z Villanova, biskupa, bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 11 października 2024

św. Aleksandra Sauli, biskupa, św. Brunona I Wielkiego z Kolonii, biskupa, św. Jana XXIII, papieża
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 12 października 2024

św. Edwina, św. Serafina z Montegranaro, zakonnika, bł. Jana Beyzym, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 13 października 2024

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana, św. Teofila z Antiochii, biskupa, bł. Aleksandry Marii da Costa, dziewicy
8:30śp. Adam Szyrmo (14 r. śm.)
13:00Śp. Jadwiga Wronkowska (22 r. śm.), Kazimierz Wronkowski, Jadwiga Anisimowicz
19:00RÓŻANIEC PRZY FIGURZE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

Poniedziałek, 14 października 2024

św. Jana Ogilvie, kapłana i męczennika, św. Kaliksta I, papieża i męczennika, św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy, bł. Radzyma Gaudentego, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 16 października 2024

św. Gawła (Gall), opata, św. Gerarda Majelli, zakonnika, św. Jadwigi Śląskiej, bł. Józefa Jankowskiego, kapłana i męczennika
17:00+ Maria, Mikołaj Kruk. ++ z rodz. Maciuch: Jadwiga, Stanisław, Adam i Sabina. Zofia Załóg.

Czwartek, 17 października 2024

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 18 października 2024

święto św. Łukasza Ewangelisty
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 19 października 2024

św. męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues - kapłanów oraz Towarzyszy, św. Pawła od Krzyża, kapłana, św. Piotra z Alkantary, kapłana, bł. Jerzego Popiełuszko, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 20 października 2024

Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana
8:30Śp. Maria i Wiktor Dziechcierewicz (w kolejną rocznicę śmierci)
13:00Śp. Antonina Kowalewska (18 r. śm.), Feliks, Henryk, Piotr, Kamil i Jadwiga

Poniedziałek, 21 października 2024

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa, św. Kaspra del Bufalo, kapłana, św. Urszuli, dziewicy i męczennicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 23 października 2024

św. Józefa Bilczewskiego, biskupa, św. Jana Kapistrana, kapłana, św. Seweryna Boecjusza
17:00śp. Józef Cycyk (22 r.. śm.), Maria i Mikołaj Kruk.

Czwartek, 24 października 2024

św. Alojzego Guanella, kapłana, św. Antoniego Marii Claret, biskupa, bł. Józefiny Leroux, dziewicy i męczennicy, bł. Jana Wojciecha Balickiego, kapłana, bł. Kontarda Ferrini
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 25 października 2024

św. Bernarda Calvo, biskupa, św. męczenników Chryzanta i Darii
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 26 października 2024

św. Dymitra z Salonik, męczennika, św. Fulcjusza z Pawii, biskupa, św. męczenników Lucjana i Marcjana, bł. Bonawentury z Potenzy, kapłana, bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy
17:00śp. Dariusz Mazur (20 r. śm.)

Niedziela, 27 października 2024

św. Frumencjusza, biskupa, św. męczenników Sabiny, Wincentego i Chrestyny
8:30za śp. zmarłych z rodziny Skoczylas i Borkowskich
13:00Śp. Teresa Śliwka ( 1 rocz. śmierci )

Poniedziałek, 28 października 2024

święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 30 października 2024

bł. Benwenuty Bojani, bł. Dominika Collins, zakonnika i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 31 października 2024

św. Alfonsa Rodriguez, zakonnika, św. Wolfganga, biskupa, bł. Anioła z Acri, kapłana
9:00+ Jadwiga i Stanisław Adam i Sabina Maciuch. Zofia Załóg i ++ z rodz. Kruk: Maria Mikołaj

Piątek, 01 listopada 2024

Uroczystość Wszystkich Świętych
8:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić
11:00w intencji zmarłych ...

Sobota, 02 listopada 2024

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, św. Malachiasza, biskupa
17:00Śp. Roman Skwarna

Niedziela, 03 listopada 2024

św. Huberta, biskupa, św. Marcina de Porres, zakonnika, bł. Ruperta Mayera, kapłana
8:30śp. Władysława Rodzaj, Zdzisław Rodzaj, oraz za zmarłych z rodz. Rodzaj i Michnicz
13:00śp. Andrzej Patek

Poniedziałek, 04 listopada 2024

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 06 listopada 2024

św. Kalinika, męczennika, św. Leonarda z Limoges, pustelnika, bł. Józefy Naval Girbes, dziewicy, bł. Krystyny, bł. męczenników japońskich Alfonsa Navarrete, kapłana i Towarzyszy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 07 listopada 2024

św. Engelberta, biskupa i męczennika, św. Willibrorda, biskupa, św. zakonników Izraela, Waltera i Teobalda, bł. Łucji a Septifonte, dziewicy, bł. Franciszka od Jezusa, Marii, Józefa, Palau y Quer, kapłana, bł. Heleny Enselmini, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 08 listopada 2024

św. Adeodata I, papieża, św. Czterech Koronowanych, męczenników, św. Godfryda z Amiens, biskupa, bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy, bł. Jana Duns Szkota, kapłana
17:00w intencji zmarłych polecanych w rocznych wypominkach

Sobota, 09 listopada 2024

święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, bł. Joanny z Signy
17:00Śp. Anna i Władysław Mniszko; Śp. Janina i Andrzej Szawarscy

Niedziela, 10 listopada 2024

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, św. Andrzeja Avellino, kapłana
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Śp. Michał Sadlak ( w 1 rocz. śmierci od chrzestnej z rodziną )

Poniedziałek, 11 listopada 2024

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, św. Jana Jałmużnika, biskupa, św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy, Św. Niepodległości, bł. Alicji Kotowskiej, dziewicy i męczennicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 13 listopada 2024

św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polskich, św. Mikołaja I Wielki, papieża, bł. Wincentego Eugeniusza Bosiłkow, biskupa i męczennika
17:00Śp. Michał Sadlak ( 1 r. śm.) od siostry Kamili i mamy

Czwartek, 14 listopada 2024

św. Józefa Pignatelli, kapłana, św. Mikołaja Tavelić, męczennika, św. Wawrzyńca z Dublina, biskupa, bł. Jana Liccio, kapłana, bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 15 listopada 2024

św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Dydaka z Alcali, zakonnika, św. Leopolda III, bł. Magdaleny Morano, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 16 listopada 2024

św. Agnieszki z Asyżu, dziewicy, św. Gertrudy, dziewicy, św. Małgorzaty Szkockiej, św. męczenników i kapłanów Rocha Gonzalez, Alfonsa Rodriguez i Jana del Castillo, Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, Rocznica Poświęcenia Bazylik Apostołów Piotra i Pawła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 17 listopada 2024

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, św. Grzegorza Cudotwórcy, biskupa, św. Grzegorza z Tours, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 18 listopada 2024

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, św. Odo z Cluny, opata
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 20 listopada 2024

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana, św. Feliksa Valois, kapłana, bł. dziewic i męczennic Anieli od św. Józefa i Towarzyszki
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 21 listopada 2024

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, św. Gelazego I, papieża
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 22 listopada 2024

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, bł. męczenników ormiańskich Salwatora Lilli, kapłana i Towarzyszy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 23 listopada 2024

św. Klemensa I, papieża i męczennika, św. Kolumbana, opata, bł. Michała Augustyna Pro, kapłana i męczennika
17:00Śp. Stanisław Zawiślak (14 rocznica śmierci ) od córek i syna z rodzinami

Niedziela, 24 listopada 2024

św. dziewic i męczennic Flory i Marii z Kordoby, św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy, św. Protazego, biskupa, bł. Marii Anny Sala, dziewicy
8:30za śp. Zofię i Zdzisława SKOCZYLAS w 3 rocznicę śmierci
13:00Śp. Janina Ziemska (9 r. śm.), oraz zmarłych z rodz. Ziemskich i Nogaj.

Poniedziałek, 25 listopada 2024

św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, bł. Elżbiety Dobrej, dziewicy, bł. małżonków Alojzego i Marii Quattrocchi, bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 27 listopada 2024

św. Franciszka Antoniego Fasani, kapłana, św. Wirgiliusza z Irlandii, biskupa, bł. Bernardyna z Fossa, kapłana, bł. Małgorzaty Sabaudzkiej, zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 28 listopada 2024

św. Jakuba z Marchii, kapłana, św. Stefana Młodszego, męczennika, bł. Jakuba Thomsona, kapłana i męczennika
9:00śp. Anna Mazur (od męża i córki z rodziną)

Piątek, 29 listopada 2024

św. Saturnina, biskupa, bł. Marii Klementyny Anuarita Nengapeta, dziewicy i męczennicy, bł. męczenników Dionizego i Redempta
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 30 listopada 2024

święto św. Andrzeja, apostoła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 01 grudnia 2024

św. Eligiusza, biskupa, św. męczenników jezuickich Edmunda Campion, kapłana i Towarzyszy
8:30śp. Władysława Rodzaj, Zdzisław Rodzaj, oraz za zmarłych z rodz. Rodzaj i Michnicz
13:00śp. Robert Sobczak ( 3 r. śm.), oraz za Anetę Kida

Poniedziałek, 02 grudnia 2024

św. Blanki Kastylijskiej, bł. Jana Rusbroch, kapłana, bł. Karola de Foucauld, kapłana, bł. Marii Anieli Astorch, dziewicy, bł. Rafała Chylińskiego, kapłana
6:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 04 grudnia 2024

św. Barbary, dziewicy i męczennicy, św. Jana Calabri, kapłana, św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora Kościoła, bł. Adolfa Kolpinga, kapłana, bł. Archanioła Canetoli, kapłana, bł. Piotra ze Sieny, tercjarza
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 05 grudnia 2024

św. Saby Jerozolimskiego, kapłana, bł. Filipa Rinaldi, kapłana, bł. Narcyza Putz, kapłana i męczennika
6:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 06 grudnia 2024

św. Mikołaja, biskupa
17:00rez

Sobota, 07 grudnia 2024

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, św. Marii Józefy Rossello, dziewicy
6:00rez

Niedziela, 08 grudnia 2024

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, św. Romaryka, opata
8:30+ Stanisław Jadwiga Maciuch, Adam i Sabina Maciuch. Zofia Załóg. Maria Mikołaj Kruk
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 09 grudnia 2024

św. Juana Diego, św. Leokadii, dziewicy i męczennicy, św. Piotra Fourier, kapłana
6:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 11 grudnia 2024

św. Damazego I, papieża, św. Marii Maravillas od Jezusa, dziewicy, św. Wicelina, biskupa, bł. Dawida, mnicha
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 12 grudnia 2024

św. Finiana, opata, bł. Hartmanna, biskupa, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
6:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 13 grudnia 2024

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennica, św. Odylii (Otylii), opatki
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 14 grudnia 2024

Wspomnienie św. Jana Od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła, św. Wenancjusza Fortunata, biskupa
6:00śp. Bazyli Cycyk (31 rocz. śmierci)

Niedziela, 15 grudnia 2024

św. Marii Crocifissa, dziewicy, bł. Jana Karola Steeb, kapłana
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00W intencji śp. Stefana i Salomei Garbowskich

Poniedziałek, 16 grudnia 2024

św. Adelajdy, cesarzowej, bł. Marii od Aniołów, dziewicy, bł. Sebastiana Maggi, kapłana
6:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 18 grudnia 2024

św. Auksencjusza, biskupa, św. męczenników Pawła Mi, Piotra Doung-Lac i Piotra Truat
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 19 grudnia 2024

św. Anastazego I, papieża, bł. Urbana V, papieża
6:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 20 grudnia 2024

św. Dominika z Silos, opata, św. Makarego i Eugeniusza, kapłanów
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 21 grudnia 2024

św. Piotra Kanizjusza, kapłana i doktora Kościoła, bł. Piotra Friedhofen, zakonnika
6:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 22 grudnia 2024

św. Franciszki Ksawery Cabrini, dziewicy i zakonnicy
8:30śp. Herta, Władysław, Jan, Gucwa, Barbara, Stanisław, Kijowscy; Jan, Emilia, Danuta Szymańscy
13:00śp. Franciszek Cięszki (16 r. śm.), oraz Marta Zawiślak z d. Cięszka

Poniedziałek, 23 grudnia 2024

św. Marii Małgorzaty d'Youville, św. Serwulusa
6:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Wtorek, 24 grudnia 2024

Adama i Ewy, Wigilia Bożego Narodzenia
24:00w intencji Parafian

Środa, 25 grudnia 2024

św. Anastazji, św. Piotra Nolasco, kapłana, Boże Narodzenie
13:00śp. Dariusz Karoński (w rocznice śmierci) od rodziców

Czwartek, 26 grudnia 2024

święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika
8:30śp. Maria, Władysław, Zdzisław Jędrzejczyk; Stanisława, Feliks, Dariusz Janczak.
13:00Dziękczynna za przeżyte 66 lat w małżeństwie Andrzeja i Danuty Karonskich, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia

Piątek, 27 grudnia 2024

święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 28 grudnia 2024

święto św. Młodzianków, męczenników
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 29 grudnia 2024

św. Tomasza Becketa-Biskupa i Męczennika
8:30śp. Tadeusz Cięszki (25 r. śm.), Barbara, Katarzyna z rodz. Cięszkich i Konrad Plichta
13:00Śp. Ela Kosy (od Darii), Józef Cycyk, Maria i Mikołaj Kruk.

Poniedziałek, 30 grudnia 2024

św. Egwina, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 02 stycznia 2025

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, Wspomnienie św. Grzegorza z Nazjanzu
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 03 stycznia 2025

św. Genowefy dziewicy, św. Józefa Marii Tomasi
17:00w intencji zmarłych polecanych w rocznych wypominkach

Sobota, 04 stycznia 2025

św. Anieli z Foligno, św. Elżbiety Seton, św. Genowefy Torres Morales
9:00rez

Poniedziałek, 06 stycznia 2025

Uroczystość Objawienie Pańskie - Trzech Króli
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 08 stycznia 2025

św. Daniela Comboni, biskupa, św. Piotra Tomasza, biskupa, św. Seweryna z Noricum, św. Wawrzyńca Iustiniani, biskupa, bł. Eurozji Barban
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 09 stycznia 2025

św. Adriana z Canterbury, opata, św. Andrzeja Corsini, biskupa, św. Juliana z Antiochii, męczennika, bł. Alicji le Clerc, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 10 stycznia 2025

św. Grzegorza z Nyssy, biskupa i doktora Kościoła, św. Wilhelma z Bourges, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 11 stycznia 2025

św. Honoraty, dziewicy, św. Teodozjusza, opata
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 13 stycznia 2025

św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła, bł. Weroniki Nagroni
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 15 stycznia 2025

św. Arnolda Janssena - założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego, św. Franciszka Capillasa, kapłana i Towarzyszy, męczenników chińskich, św. Maura i Placyda, uczniów św. Benedykta, św. Pawła z Teb, pustelnika, bł. Alojzego Variara
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 16 stycznia 2025

św. Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich, św. Honorata, biskupa, św. Joanny z Balneo, dziewicy, św. Marcelego I, papieża i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 17 stycznia 2025

Wspomnienie św. Antoniego, opata
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 18 stycznia 2025

św. Małgorzata Węgierskiej, dziewicy, bł. Reginy Protmann, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 20 stycznia 2025

św. Eustachi Calafato, dziewicy, św. Fabiana, papieża i męczennika, św. Sebastiana, męczennika, bł. Angela Paoli, bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 22 stycznia 2025

św. Wincentego Pallottiego, św. Wincentego, diakona i męczennika, bł. Laury Vicuna, dziewicy, bł. Wilhelma Józefa Chaminade
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 23 stycznia 2025

św. Ildefonsa, biskupa, bł. Henryka Suzo, bł. Mikołaja Grossa, męczennika, bł. Wincentego Lewoniuk i Towarzyszy, męczenników z Pratulina
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 24 stycznia 2025

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, bł. Pauli Gambary Costy, tercjarki
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 25 stycznia 2025

święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 27 stycznia 2025

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, św. Henryka de Ossó y Cervelló
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 29 stycznia 2025

św. Anieli Merici, dziewicy, św. Józefa Freinademetza, kapłana, św. Sulpicjusza Sewera, biskupa, św. Walerego, biskupa, bł. Archanieli Girlani, dziewicy, bł. Bolesławy Lament, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 30 stycznia 2025

św. Hiacynty, dziewicy, św. Teofila, męczennika, bł. Bronisława Markiewicza, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 31 stycznia 2025

Wspomnienie św. Jana Bosko
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 05 lutego 2025

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 12 lutego 2025

św. Melecjusza, patriarchy, bł. Humbeliny, mniszki, bł. Józefa Eulalio Valds, zakonnika, bł. Reginalda z Orleanu, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 19 lutego 2025

św. Konrada z Piacenzy, pustelnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 26 lutego 2025

św. Aleksandra, biskupa, św. Pauli Montal, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 05 marca 2025

św. Jana Józefa od Krzyża, zakonnika, św. Wirgiliusza z Arles, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 12 marca 2025

św. Alojzego Orione, kapłana, św. Maksymiliana, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 19 marca 2025

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, bł. Marcelego Callo, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 26 marca 2025

św. Brauliona, biskupa, św. Dobrego Łotra (Dyzmy), św. Ludgera, biskupa, bł. Tomasza z Costacciaro
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 02 kwietnia 2025

św. Franciszka z Paoli, pustelnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 09 kwietnia 2025

św. Gaucheriusza, kapłana, św. Marii, żony Kleofasa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 16 kwietnia 2025

św. Benedykta Józefa Labre, wyznawcy, św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy i zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 23 kwietnia 2025

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 30 kwietnia 2025

św. Aldobranda, biskupa, św. Gualfarda, św. Józefa Benedykta Cottolengo, kapłana, św. Piusa V, papieża, bł. Marii od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 07 maja 2025

bł. Gizeli, Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej
17:00śp. Anna Mazur (4 rocznica śmierci)

Środa, 14 maja 2025

święto św. Macieja Apostoła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 21 maja 2025

św. Eugeniusza de Mazenod, biskupa, św. Iwo z Chartres, biskupa, św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika, św. Krzysztofa Magallanesa, kapłana i Towarzyszy, męczenników, bł. Jacka Cormier, zakonnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Msze Święte

Wyszobór

Niedziela: 8:30 i 13:00

Poniedziałek: 9:00

Środa: 17:00

Czwartek: 9:00

Piątek – 17:00

Sobota – 12:00 I Komunia św.

Sobota: 17:00

Dąbie

NIEDZIELA – godz. 10:00

Rotnowo:   

NIEDZIELA – godz. 11:30