Intencje Mszy Świętych

Dlaczego warto zamawiać intencje Mszy Świętej?

„Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy. U Boga czas – pojmowany jako coś co ogranicza – nie istnieje. Ale ludzie, istniejący w czasie, mają zadanie wstawiać się u Boga za innymi. To, co ktoś w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli.

Człowiek za życia stoi na każdym kroku wobec konieczności wyboru dobra i zła, wiary lub niewiary, miłości bliźniego lub egoizmu. W ostateczności dojść może do pełni dobra, wiary, miłości tak, że śmierć stanie się dla niego chwilą zjednoczenia z Bogiem. Może też dojść do ostatecznego sprzeciwu wobec Boga i w konsekwencji- do potępienia.

I w jednym, i w drugim przypadku modlitwa za zmarłych nie znajdowałaby usprawiedliwienia: zbawionym nie jest potrzebna, potępionym zaś nie mogłaby już pomóc. Lecz dusza człowieka może dojść do jeszcze jednego stanu, którym jest czyściec. Jest to miejsce w którym człowiek ma możliwość odpokutowania za grzechy już odpuszczone i oczyszczenie się z wad, I jedynie wiara w możliwość tego pośmiertnego oczyszczenia uzasadnia praktykę modlitwy za zmarłych. Nasze modlitwy mogą pomóc zmarłym w tym oczyszczeniu i przyśpieszyć chwilę ich ostatecznego zbawienia.

Przykładem tej praktyki i jej pochwała daje nam Księga Machabejska, która to wyraża akceptacje poczynań Judy, wodza izraelitów, który zadbał o modlitwę i złożenie ofiary przebłagalnej za zabitych „aby zostali uwolnieni od grzechu” (2Mch 12,45).

Wyszobór

Dąbie

Rotnowo

ModlimowoŚroda, 21 października 2020

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa, św. Kaspra del Bufalo, kapłana, św. Urszuli, dziewicy i męczennicy
17:00śp. Helena Cycyk (od Władysławy i Jerzego Korde ze Szczecina)

Czwartek, 22 października 2020

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, św. Donata, biskupa, św. Salome, uczennicy Pańskiej, bł. Tymoteusza Giaccardo, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 23 października 2020

św. Józefa Bilczewskiego, biskupa, św. Jana Kapistrana, kapłana, św. Seweryna Boecjusza
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 24 października 2020

św. Alojzego Guanella, kapłana, św. Antoniego Marii Claret, biskupa, bł. Józefiny Leroux, dziewicy i męczennicy, bł. Jana Wojciecha Balickiego, kapłana, bł. Kontarda Ferrini
17:00śp. Helena Cycyk (od brata Jana Procyka)

Niedziela, 25 października 2020

św. Bernarda Calvo, biskupa, św. męczenników Chryzanta i Darii
8:30Śp. Antonina Kowalewska (14 r. śm.); Feliks, Piotr, Kamil, Henryk, Jadwiga.
13:00Śp. Józef Michnicz (28 r. śm.); Aleksandra i Władysław Borkowscy

Środa, 28 października 2020

święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
17:00Śp. Dariusz Mazur (16 r. śm)

Czwartek, 29 października 2020

św. Felicjana, męczennika, bł. Michała Rua, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 30 października 2020

bł. Benwenuty Bojani, bł. Dominika Collins, zakonnika i męczennika
17:00śp. Helena Cycyk (od siostry - Marii Procyk)

Sobota, 31 października 2020

św. Alfonsa Rodriguez, zakonnika, św. Wolfganga, biskupa, bł. Anioła z Acri, kapłana
17:00śp. Jadwiga (2 r. śm.), Stanisław, Adam, Sabina z rodz. Maciuch, oraz za śp. Zofię Załóg

Niedziela, 01 listopada 2020

Uroczystość Wszystkich Świętych
7:30śp. Józef
11:00w intencji zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach, oraz spoczywających na tym cmentarzu

Poniedziałek, 02 listopada 2020

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, św. Malachiasza, biskupa
9:00w intencji zmarłych z naszych rodzin.

Środa, 04 listopada 2020

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
17:00Śp. Karolina, Karol, Szewłoga; Wiktor i Maria Dziechcierewicz.

Czwartek, 05 listopada 2020

św. Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela, św. Geralda, biskupa, bł. Franciszki Amboise, zakonnicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 06 listopada 2020

św. Kalinika, męczennika, św. Leonarda z Limoges, pustelnika, bł. Józefy Naval Girbes, dziewicy, bł. Krystyny, bł. męczenników japońskich Alfonsa Navarrete, kapłana i Towarzyszy
17:00Śp. Mieczysław, Adam i Wiktoria Jadaccy; Wiktor i Karolina Michnicz

Sobota, 07 listopada 2020

św. Engelberta, biskupa i męczennika, św. Willibrorda, biskupa, św. zakonników Izraela, Waltera i Teobalda, bł. Łucji a Septifonte, dziewicy, bł. Franciszka od Jezusa, Marii, Józefa, Palau y Quer, kapłana, bł. Heleny Enselmini, dziewicy
17:00śp. Helena Cycyk (od Joanny i Dawida z rodziną)

Niedziela, 08 listopada 2020

św. Adeodata I, papieża, św. Czterech Koronowanych, męczenników, św. Godfryda z Amiens, biskupa, bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy, bł. Jana Duns Szkota, kapłana
8:30W intencji zmarłych z rodziny Skoczylas i Zygmunt
13:00Dziękczynna z racji 18 urodzin Mikołaja Bubik. (od babci i dziadka)

Poniedziałek, 09 listopada 2020

święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, bł. Joanny z Signy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 11 listopada 2020

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, św. Jana Jałmużnika, biskupa, św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy, Św. Niepodległości, bł. Alicji Kotowskiej, dziewicy i męczennicy
17:00śp. Zdzisław Kmito

Czwartek, 12 listopada 2020

Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika, św. Teodora Studyta, opata
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 13 listopada 2020

św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polskich, św. Mikołaja I Wielki, papieża, bł. Wincentego Eugeniusza Bosiłkow, biskupa i męczennika
17:00Śp. Maria i Edward Kępczyńscy i za zmarłych z rodziny Wykręt i Kępczyńskich.

Sobota, 14 listopada 2020

św. Józefa Pignatelli, kapłana, św. Mikołaja Tavelić, męczennika, św. Wawrzyńca z Dublina, biskupa, bł. Jana Liccio, kapłana, bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
17:00śp. Roman Skwarna

Niedziela, 15 listopada 2020

św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Dydaka z Alcali, zakonnika, św. Leopolda III, bł. Magdaleny Morano, dziewicy
8:30ZA ZMARŁYCH Z RODZINY SKOCZYLAS I BORKOWSKICH
13:00śp. Stanisław Tęcza (9 r. śm.), oraz w intencji zmarłych z rodz. Tęczów i Górniaków

Poniedziałek, 16 listopada 2020

św. Agnieszki z Asyżu, dziewicy, św. Gertrudy, dziewicy, św. Małgorzaty Szkockiej, św. męczenników i kapłanów Rocha Gonzalez, Alfonsa Rodriguez i Jana del Castillo, Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, Rocznica Poświęcenia Bazylik Apostołów Piotra i Pawła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 18 listopada 2020

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, św. Odo z Cluny, opata
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 19 listopada 2020

Wspomnienie św. Salomei, dziewicy, św. Mechtyldy z Hackeborn, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 20 listopada 2020

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana, św. Feliksa Valois, kapłana, bł. dziewic i męczennic Anieli od św. Józefa i Towarzyszki
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 21 listopada 2020

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, św. Gelazego I, papieża
17:00śp. Anna i Władysław Mniszko; Janina i Andzej Szawarscy

Niedziela, 22 listopada 2020

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, bł. męczenników ormiańskich Salwatora Lilli, kapłana i Towarzyszy
8:30Śp. Janina Ziemska (5 r. śm.) z rodz. Nogaj i Ziemskich
13:00Msza dziękczynna z okazji 40 Rocznicy Zawarcia Sakramentu Małżeństwa Maria i JanuszPrzybysławski

Poniedziałek, 23 listopada 2020

św. Klemensa I, papieża i męczennika, św. Kolumbana, opata, bł. Michała Augustyna Pro, kapłana i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 25 listopada 2020

św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, bł. Elżbiety Dobrej, dziewicy, bł. małżonków Alojzego i Marii Quattrocchi, bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy
17:00w intencji chóru parafialnego i Pani prowadzącej, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski.

Czwartek, 26 listopada 2020

św. Jana Berchmans, zakonnika, św. Konrada z Konstancji, biskupa, św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana, św. Sylwestera Gozzolini, opata, bł. Jakuba Alberione, kapłana, bł. Poncjusza, opata
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 27 listopada 2020

św. Franciszka Antoniego Fasani, kapłana, św. Wirgiliusza z Irlandii, biskupa, bł. Bernardyna z Fossa, kapłana, bł. Małgorzaty Sabaudzkiej, zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 28 listopada 2020

św. Jakuba z Marchii, kapłana, św. Stefana Młodszego, męczennika, bł. Jakuba Thomsona, kapłana i męczennika
17:00w trakcie rezerwowania

Niedziela, 29 listopada 2020

św. Saturnina, biskupa, bł. Marii Klementyny Anuarita Nengapeta, dziewicy i męczennicy, bł. męczenników Dionizego i Redempta
8:30śp. Władysław Gucwa (od córki Danuty Szymańskiej z rodziną)
13:00śp. Stanisław Zawiślak (10 rocznica śmierci); Maria Wypiorczyk (33 rocznica śmierci)

Poniedziałek, 30 listopada 2020

święto św. Andrzeja, apostoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 02 grudnia 2020

św. Blanki Kastylijskiej, bł. Jana Rusbroch, kapłana, bł. Karola de Foucauld, kapłana, bł. Marii Anieli Astorch, dziewicy, bł. Rafała Chylińskiego, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 03 grudnia 2020

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana
9:00w trakcie rezerwowania

Piątek, 04 grudnia 2020

św. Barbary, dziewicy i męczennicy, św. Jana Calabri, kapłana, św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora Kościoła, bł. Adolfa Kolpinga, kapłana, bł. Archanioła Canetoli, kapłana, bł. Piotra ze Sieny, tercjarza
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 05 grudnia 2020

św. Saby Jerozolimskiego, kapłana, bł. Filipa Rinaldi, kapłana, bł. Narcyza Putz, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 06 grudnia 2020

św. Mikołaja, biskupa
8:30śp. Stanisław (39 r. śm.),Jadwiga, Adam, Sabina z rodz. Maciuch; Zofia Załóg
13:00śp. Stefan i Salomea Garbowscy

Poniedziałek, 07 grudnia 2020

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, św. Marii Józefy Rossello, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 09 grudnia 2020

św. Juana Diego, św. Leokadii, dziewicy i męczennicy, św. Piotra Fourier, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 10 grudnia 2020

św. Grzegorza III, papieża, Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 11 grudnia 2020

św. Damazego I, papieża, św. Marii Maravillas od Jezusa, dziewicy, św. Wicelina, biskupa, bł. Dawida, mnicha
17:00Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin Małgorzaty

Sobota, 12 grudnia 2020

św. Finiana, opata, bł. Hartmanna, biskupa, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
17:00śp. Bazyli Cycyk (27 rocz. śmierci) oraz Helenę Cycyk (od syna z rodziną)

Niedziela, 13 grudnia 2020

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennica, św. Odylii (Otylii), opatki
8:30śp. Ks. Józef Pindel (od rodziny Szymańskich i Sobieralskich)
13:00Śp. Katarzynę i Władysława Sadlak oraz śp. Mariannę i Władysława Śliwka

Poniedziałek, 14 grudnia 2020

Wspomnienie św. Jana Od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła, św. Wenancjusza Fortunata, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 16 grudnia 2020

św. Adelajdy, cesarzowej, bł. Marii od Aniołów, dziewicy, bł. Sebastiana Maggi, kapłana
17:00w intencji ks. proboszcza z racji 35 rocznicy Święceń Kapłańskich. (od chórzystów)

Czwartek, 17 grudnia 2020

św. Łazarza, biskupa, św. Józefa Manyanet y Vives, kapłana, św. Jana z Mathy, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 18 grudnia 2020

św. Auksencjusza, biskupa, św. męczenników Pawła Mi, Piotra Doung-Lac i Piotra Truat
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 19 grudnia 2020

św. Anastazego I, papieża, bł. Urbana V, papieża
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 20 grudnia 2020

św. Dominika z Silos, opata, św. Makarego i Eugeniusza, kapłanów
8:30Msza Św za śp Władysława i Herte Gucwa; Jana i Emilie Szymanskich; Wilhelmine i Emila Plewka.
13:00Msza święta w intencji Franciszka Cięszkiego w 12r. Śm. Oraz Martę Zawislak z domu Cięszka

Poniedziałek, 21 grudnia 2020

św. Piotra Kanizjusza, kapłana i doktora Kościoła, bł. Piotra Friedhofen, zakonnika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 23 grudnia 2020

św. Marii Małgorzaty d'Youville, św. Serwulusa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 24 grudnia 2020

Adama i Ewy, Wigilia Bożego Narodzenia
24:00śp. Maria, Władysław Jędzrzejczyk; Stanisława, Feliks, Dariusz Janczak

Piątek, 25 grudnia 2020

św. Anastazji, św. Piotra Nolasco, kapłana, Boże Narodzenie
13:00Śp. Dariusz Karoński (8 r. śm.)

Sobota, 26 grudnia 2020

święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika
8:30śp. Konrada Plichtę, Tadeusza, Barbarę, Katarzynę Cięszkich
13:00śp. Leokadia Bubik (18 r. śm.); Kazimierz i Zofia Bubik; Jadwiga i Stanisław Maciuch; Mikołaj i Maria Kruk.

Niedziela, 27 grudnia 2020

święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00śp. Jan Zawiślak (38 rocznica śmierci); Stanisław (50 r. śmierci); Józef (18 r. śmierci) - w intencji zmarłych z rodziny Wypiorczyk

Poniedziałek, 28 grudnia 2020

święto św. Młodzianków, męczenników
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 30 grudnia 2020

św. Egwina, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 31 grudnia 2020

św. Katarzyny Laboure, dziewicy i zakonnicy, św. Sylwestera I, papieża
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 01 stycznia 2021

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
8:30Dziękczynna za otrzymane łaski, z okazji imienin i urodzin Mieczysława i Anny, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 02 stycznia 2021

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, Wspomnienie św. Grzegorza z Nazjanzu
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 03 stycznia 2021

św. Genowefy dziewicy, św. Józefa Marii Tomasi
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 04 stycznia 2021

św. Anieli z Foligno, św. Elżbiety Seton, św. Genowefy Torres Morales
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 06 stycznia 2021

Uroczystość Objawienie Pańskie - Trzech Króli
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 07 stycznia 2021

św. Lucjana, św. Rajmunda z Penyafort
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 08 stycznia 2021

św. Daniela Comboni, biskupa, św. Piotra Tomasza, biskupa, św. Seweryna z Noricum, św. Wawrzyńca Iustiniani, biskupa, bł. Eurozji Barban
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 09 stycznia 2021

św. Adriana z Canterbury, opata, św. Andrzeja Corsini, biskupa, św. Juliana z Antiochii, męczennika, bł. Alicji le Clerc, dziewicy
17:00Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 10 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa Andżeliki i Rafała Łazoryszak

Niedziela, 10 stycznia 2021

św. Grzegorza z Nyssy, biskupa i doktora Kościoła, św. Wilhelma z Bourges, biskupa
8:30śp. Krystyna (2 r. śm.), Stanisław Oktaba
13:00śp. Jan, Aniela, Piotr, Michnicz; Władysław i Franciszka Bartoszewicz; Anna Różyło, Anna Supron; Katarzyna i Michał.

Poniedziałek, 11 stycznia 2021

św. Honoraty, dziewicy, św. Teodozjusza, opata
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 13 stycznia 2021

św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła, bł. Weroniki Nagroni
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 14 stycznia 2021

św. Feliksa z Noli, kapłana, bł. Odoryka z Pordenone, bł. Piotra Donders
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 15 stycznia 2021

św. Arnolda Janssena - założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego, św. Franciszka Capillasa, kapłana i Towarzyszy, męczenników chińskich, św. Maura i Placyda, uczniów św. Benedykta, św. Pawła z Teb, pustelnika, bł. Alojzego Variara
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 16 stycznia 2021

św. Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich, św. Honorata, biskupa, św. Joanny z Balneo, dziewicy, św. Marcelego I, papieża i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 17 stycznia 2021

Wspomnienie św. Antoniego, opata
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00śp. Zofia Siciarz (1 r. śm.), Henryk Stasiak i Małgorzata Sikora

Poniedziałek, 18 stycznia 2021

św. Małgorzata Węgierskiej, dziewicy, bł. Reginy Protmann, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 20 stycznia 2021

św. Eustachi Calafato, dziewicy, św. Fabiana, papieża i męczennika, św. Sebastiana, męczennika, bł. Angela Paoli, bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 21 stycznia 2021

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 22 stycznia 2021

św. Wincentego Pallottiego, św. Wincentego, diakona i męczennika, bł. Laury Vicuna, dziewicy, bł. Wilhelma Józefa Chaminade
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 23 stycznia 2021

św. Ildefonsa, biskupa, bł. Henryka Suzo, bł. Mikołaja Grossa, męczennika, bł. Wincentego Lewoniuk i Towarzyszy, męczenników z Pratulina
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 24 stycznia 2021

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, bł. Pauli Gambary Costy, tercjarki
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00śp Bolesław Patek ( 3 rocznicę śmierci.)

Poniedziałek, 25 stycznia 2021

święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 27 stycznia 2021

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, św. Henryka de Ossó y Cervelló
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 28 stycznia 2021

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 29 stycznia 2021

św. Anieli Merici, dziewicy, św. Józefa Freinademetza, kapłana, św. Sulpicjusza Sewera, biskupa, św. Walerego, biskupa, bł. Archanieli Girlani, dziewicy, bł. Bolesławy Lament, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 30 stycznia 2021

św. Hiacynty, dziewicy, św. Teofila, męczennika, bł. Bronisława Markiewicza, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 31 stycznia 2021

Wspomnienie św. Jana Bosko
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 01 lutego 2021

św. Brygidy z Kildare, dziewicy, św. Rajmunda z Fitero, opata, św. Weridiana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 03 lutego 2021

św. Błażeja, biskupa i męczennika, św. Marii Klaudyny od św. Ignacego Thevenet, dziewicy, św. Oskara, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 04 lutego 2021

św. Józefa z Leonissy, kapłana, św. Jana de Brito, kapłana i męczennika, św. Joanny de Valois, św. Katarzyny Ricci, dziewicy, św. Marii de Mattias, dziewicy, św. Weroniki
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 05 lutego 2021

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 06 lutego 2021

Wspomnienie św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy, św. Doroty, dziewicy i męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 07 lutego 2021

św. Gwaryna, biskupa, św. Jana z Triory, kapłana i męczennika, św. Kolety z Corbie, dziewicy, św. Ryszarda, św. Teodora, żołnierza, męczennika, bł. Piusa IX, papieża
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 08 lutego 2021

św. Hieronima Emiliani, św. Idziego Marii od św. Józefa, zakonnika, św. Józefiny Bakhita, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 10 lutego 2021

Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, bł. Alojzego Wiktora Stepinac, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 11 lutego 2021

św. Benedykta z Anianu, opata, św. Grzegorza II, papieża, św. Teodory II, Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 12 lutego 2021

św. Melecjusza, patriarchy, bł. Humbeliny, mniszki, bł. Józefa Eulalio Valds, zakonnika, bł. Reginalda z Orleanu, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 13 lutego 2021

św. Eulogiusza, patriarchy, bł. Jordana z Saksonii, zakonnika, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 14 lutego 2021

Wspomnienie św. Cyryla i Metodego - patronów Europy, św. Walentego, biskupa i męczennika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 15 lutego 2021

św. Klaudiusza de la Colombiere, kapłana, św. Zygfryda, biskupa, bł. Michała Sopoćko, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 17 lutego 2021

Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 18 lutego 2021

św. Flawiana, patriarchy, św. Konstancji, św. Teotoniusza, zakonnika, bł. Jana z Fiesoli (Fra Angelico), kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 19 lutego 2021

św. Konrada z Piacenzy, pustelnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 20 lutego 2021

św. Eleuteriusza, biskupa, św. Zenobiusza, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 21 lutego 2021

św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 22 lutego 2021

święto Katedry św. Piotra Apostoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 24 lutego 2021

św. Etelberta, św. Marka Marconiego, zakonnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 25 lutego 2021

św. Cezarego z Nazjanzu, pustelnika, św. męczenników Alojzego Versiglia, biskupa i Kaliksta Caravario, kapłana, św. Tarazjusza, patriarchy, bł. Dominika Lentiniego, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 26 lutego 2021

św. Aleksandra, biskupa, św. Pauli Montal, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 27 lutego 2021

św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, zakonnika, św. Leandera, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 28 lutego 2021

św. Hilarego I, papieża
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 01 marca 2021

św. Albina, biskupa, św. Feliksa III, papieża
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 03 marca 2021

św. Kunegundy, zakonnicy, św. Marii Katarzyny Drexel, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 04 marca 2021

święto św. Kazimierza Królewicza, bł. Jana Antoniego Farinay biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 05 marca 2021

św. Jana Józefa od Krzyża, zakonnika, św. Wirgiliusza z Arles, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 06 marca 2021

św. Olegariusza, biskupa, św. Róży z Viterbo, dziewicy i zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 07 marca 2021

Wspomnienie św. męczennic Perpetui i Felicyty
8:30Śp Władysław Gucwa (1 r. śm.) i Herta Gucwa
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 08 marca 2021

św. Beaty, dziewicy i męczennicy, św. Jana Bożego, św. Stefana z Obazine, opata
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 10 marca 2021

św. Czterdziestu Męczenników z Sebasty, św. Makarego, biskupa, św. Symplicjusza I, papieża
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 11 marca 2021

św. Konstantyna, kapłana, św. Sofroniusza, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 12 marca 2021

św. Alojzego Orione, kapłana, św. Maksymiliana, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 13 marca 2021

św. Krystyny, męczennicy, św. Nicefora, biskupa, św. Patrycji z Nikomedii, męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 14 marca 2021

św. Matyldy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 15 marca 2021

św. Klemensa Marii Hofbauera, kapłana, św. Ludwiki de Marillac, zakonnicy, bł. Artemidesa Zatti, zakonnika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 17 marca 2021

św. Gertrudy, św. Patryka, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 18 marca 2021

św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Edwarda, męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 19 marca 2021

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, bł. Marcelego Callo, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 20 marca 2021

św. Aleksandry, męczennicy, św. Herberta, pustelnika, św. Maurycego Csak, męczennika, św. Wolframa, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 21 marca 2021

św. Benedykta od Bożej Opatrzności Cambiagio Frassinello, św. Mikołaja z Flue, pustelnika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 22 marca 2021

św. Zachariasza, papieża
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 24 marca 2021

św. Katarzyny Szwedzkiej, zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 25 marca 2021

św. Prokopa, kapłana, bł. Jozafaty Michaliny Hordaszewskiej, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 26 marca 2021

św. Brauliona, biskupa, św. Dobrego Łotra (Dyzmy), św. Ludgera, biskupa, bł. Tomasza z Costacciaro
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 27 marca 2021

św. Ernesta, opata i męczennika, św. Ruperta, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 28 marca 2021

św. Guntrama, króla, bł. Joanny Marii de Maille
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 29 marca 2021

św. Bertolda, kapłana, św. Stefana IX, papieża, św. Wilhelma Temperiusza, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 31 marca 2021

św. Balbiny, dziewicy i męczennicy, św. Beniamina, diakona i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 01 kwietnia 2021

św. Hugo, biskupa, św. Noniusza Alwareza Pereira, zakonnika
18:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 02 kwietnia 2021

św. Franciszka z Paoli, pustelnika
18:00LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Sobota, 03 kwietnia 2021

św. Ryszarda de Wyche, biskupa
18:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 04 kwietnia 2021

św. Izydora z Sewilli, biskupa i doktora Kościoła
6:00w intencji wszystkich Parafian
10:30śp. Maria ,Władysław Jędrzejczyk Stanisława, Feliks Dariusz Janczak

Poniedziałek, 05 kwietnia 2021

św. Katarzyny Thomas, dziewicy, św. Marii Krescencji Höss, dziewicy, św. Wincentego Ferreriusza, kapłana, bł. Julianny z Mont Cornillon, pustelnicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 07 kwietnia 2021

Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 08 kwietnia 2021

św. Dionizego, biskupa i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 09 kwietnia 2021

św. Gaucheriusza, kapłana, św. Marii, żony Kleofasa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 10 kwietnia 2021

św. Fulberta, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 11 kwietnia 2021

św. Gemmy Galgani, dziewicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

św. Juliusza I, papieża, św. Zenona z Werony, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 14 kwietnia 2021

św. Waleriana, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 15 kwietnia 2021

św. Anastazji i Bazylissy, męczennic
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 16 kwietnia 2021

św. Benedykta Józefa Labre, wyznawcy, św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy i zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 17 kwietnia 2021

św. Katarzyny Tekakwitha, bł. Baptysty Spagnoli, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 18 kwietnia 2021

św. Ryszarda Pampuri, zakonnika, bł. Marii od Wcielenia, zakonnicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

św. Ekspedyta, męczennika, św. Leona IX, papieża
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 21 kwietnia 2021

św. Anzelma z Canterbury, biskupa i doktora Kościoła, św. Konrada z Parzham, zakonnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 22 kwietnia 2021

św. Agapita I, papieża, bł. Idziego z Asyżu, mnicha
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 23 kwietnia 2021

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 24 kwietnia 2021

św. Fidelisa z Sigmaringen, kapłana i męczennika, św. Franki, dziewicy, św. Jerzego, męczennika, bł. Teresy Marii od Krzyża (Manetti), dziewicy, Nawrócenia św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 25 kwietnia 2021

święto św. Marka, Ewangelisty
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 26 kwietnia 2021

św. Kleta, papieża, św. Piotra Betancur, zakonnika, bł. Bonifacego i Emeryka, biskupaów, Najświętszej Maryi Panny Matki Dobrej Rady
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 28 kwietnia 2021

św. Joanny Beretta Molla, św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, kapłana, św. Piotra Chanel, męczennika, misjonarza Polinezji, bł. Luchezjusza z Poggibonsi
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 29 kwietnia 2021

święto św. Katarzyny Sieneńskiej, doktora Kościoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 30 kwietnia 2021

św. Aldobranda, biskupa, św. Gualfarda, św. Józefa Benedykta Cottolengo, kapłana, św. Piusa V, papieża, bł. Marii od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 01 maja 2021

św. Augusta Schoefflera, męczennika, św. Józefa, Rzemieślnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 02 maja 2021

Wspomnienie św. Atanazego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta, króla i męczennika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 03 maja 2021

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 05 maja 2021

św. Anioła, kapłana i męczennika, św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana, bł. Marii Katarzyny Troiani, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 06 maja 2021

święto św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 07 maja 2021

bł. Gizeli, Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 08 maja 2021

Uroczystość św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 09 maja 2021

św. Katarzyny Mammolini, dziewicy, św. Pachomiusza Starszego, pustelnika
8:30śp. Stanisław i Krystyna Oktaba
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 10 maja 2021

św. Antonina z Florencji, biskupa, św. Jana z Avili, kapłana i doktora Kościoła, bł. Beatrycze d'Este, mniszki
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 12 maja 2021

św. Leopolda Mandica z Hercegnovi, kapłana, św. męczenników Nereusza i Achillesa, św. Pankracego, męczennika, bł. Juty z Bielczyn
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 13 maja 2021

św. Serwacego, biskupa, Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 14 maja 2021

święto św. Macieja Apostoła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 15 maja 2021

św. Izydora Oracza, św. Małgorzaty z Kortony, św. Zofii, wdowy i męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 16 maja 2021

Wspomnienie św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski, św. Szymona Stocka, zakonnika
8:30Śp Herta Gucwa (6 r. śm.) i Władysław Gucwa
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 17 maja 2021

św. Paschalisa Baylon, zakonnika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 19 maja 2021

św. Iwo Helory, kapłana, św. Kryspina z Viterbo, zakonnika, św. Piotra Celestyna, papieża i pustelnika, św. Urbana I, papieża
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 20 maja 2021

św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 21 maja 2021

św. Eugeniusza de Mazenod, biskupa, św. Iwo z Chartres, biskupa, św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika, św. Krzysztofa Magallanesa, kapłana i Towarzyszy, męczenników, bł. Jacka Cormier, zakonnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 22 maja 2021

św. Joachimy de Vedruna, zakonnicy, św. Rity z Cascia, zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 23 maja 2021

św. Leoncjusza z Rostowa, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 24 maja 2021

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, św. Donacjana i Rogacjana, męczenników
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 26 maja 2021

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 27 maja 2021

św. Augustyna z Canterbury, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 28 maja 2021

św. Germana z Paryża, biskupa, św. Marii Anny od Pana Jezusa z Paredes, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 29 maja 2021

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 30 maja 2021

św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, św. Joanny d'Arc, dziewicy, św. Zdzisławy Czeskiej
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 31 maja 2021

święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 124 koreańskich męczenników, św. Kamili Baptysty Varano, dziewicy i zakonnicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 02 czerwca 2021

św. Feliksa z Nikozji, zakonnika, św. męczenników Marcelina i Piotra, bł. męczenników Sadoka i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Krzeszowskiej, Matki Łaski Bożej
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 03 czerwca 2021

Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, św. Jana Grande, zakonnika, św. Klotyldy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 04 czerwca 2021

św. Franciszka Caracciolo, kapłana, św. Piotra z Werony, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 05 czerwca 2021

Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 06 czerwca 2021

św. Marcelina Józefa Champagnat, kapłana, św. Norberta, biskupa, bł. Marii Karłowska, zakonnicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 07 czerwca 2021

św. Antoniego Marii Gianelli, biskupa, św. Roberta z Newminster, opata, bł. Anny od św. Bartłomieja, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 09 czerwca 2021

św. Efrema Syryjczyk, diakona i doktora Kościoła, św. Kolumego (Starszego) z Hy (Iona), opata, bł. Anny Marii Taigi, tercjarki, bł. Józefa de Anchieta, kapłana, bł. Mikołaja z Gesturi, zakonnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 10 czerwca 2021

Wspomnienie bł. Bogumiła-Piotra, biskupa, bł. Jana Dominici, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 11 czerwca 2021

Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła, św. Paryzjusza, pustelnika, św. Pauli Angeli Marii Frassinetti, zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 12 czerwca 2021

św. Benedykta Menni, kapłana, św. Kaspra Bertoni, kapłana, św. Leona III, papieża, św. Onufrego Wielkiego, pustelnika, bł. 108 męczenników z czasów II wojny światowej, bł. Marii Kandydy od Eucharystii, zakonnicy
15:30msza św. ślubna - Kinga Kłys i Adrian Chmielecki
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 13 czerwca 2021

Wspomnienie św. Antoniego Padewskiego, kapłana i doktora Kościoła
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 14 czerwca 2021

Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, św. Metodego Wyznawcy, patriarchy, bł. Gerarda z Clairvaux, mnicha
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 16 czerwca 2021

św. Benona, biskupa, św. Lutgardy, dziewicy, bł. Floridy Cevoli, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 17 czerwca 2021

Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika, św. Aliny z Forest, męczennicy, św. Grzegorza Barbarigo, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 18 czerwca 2021

św. Elżbiety z Schönau, dziewicy i zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 19 czerwca 2021

św. męczenników Gerwazego i Protazego, św. Romualda z Camaldoli, opata, bł. Tomasza Woodhouse, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 20 czerwca 2021

św. Wincenty Gerozy, dziewicy, bł. Benigny, dziewicy i męczennicy, bł. Jana Gavana, kapłana i męczennika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 21 czerwca 2021

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, Najświętszej Maryi Panny Opolskiej, Najświętszej Maryi Panny z Góry Iglicznej, Przyczyny naszej radości
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 23 czerwca 2021

św. Józefa Cafasso, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 24 czerwca 2021

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 25 czerwca 2021

św. Wilhelma z Vercelli, opata, bł. Doroty z Mątowów, bł. Marii Lhuilier, dziewicy i męczennicy, Najświętszej Maryi Panny Gostyńskiej
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 26 czerwca 2021

św. Josemar Escriv de Balaguer, kapłana, św. męczenników Jana i Pawła, św. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana, bł. Andrzeja Jacka Longhin, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 27 czerwca 2021

św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Emmy z Gurk, Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00W intencji Kacpra i Mikołaja z racji 18 urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej ( msza od rodziców i dziadków)

Poniedziałek, 28 czerwca 2021

Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika, bł. Jakuba z Ghaziru, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 30 czerwca 2021

św. Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego, św. Władysława, bł. Januarego Marii Sarnelli, kapłana, bł. Rajmunda Lull, męczennika
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 01 lipca 2021

św. Ottona z Bambergu, biskupa, św. Teobalda z Provins, pustelnika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 02 lipca 2021

św. Bernardyna Realino, kapłana, Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej Matki Jedności, Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 03 lipca 2021

święto św. Tomasza Apostoła
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 04 lipca 2021

św. Elżbiety Portugalskiej, królowej, bł. Marii od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnicy, bł. Piotra Jerzego Frassatiego, tercjarza
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 05 lipca 2021

św. Antoniego Marii Zaccarii, kapłana i zakonnika, św. Atanazego z góry Athos, opata, św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 07 lipca 2021

św. męczenników Grzegorza Grassi biskupa, Herminii dziewicy i Towarzyszy, bł. Benedykta XI, papieża, bł. Marii Romero Meneses, zakonnicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 08 lipca 2021

Wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana, św. Edgara Spokojnego, króla, św. Eugeniusza III, papieża, św. Kiliana, biskupa i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 09 lipca 2021

św. Jana z Kolonii kapłana, Jana z Osterwijk, Mikołaja Pick, Willada i Towarzyszy - męczenników z Gorkum, św. męczenników Augustyna Zhao Rong i Leona Mangin, kapłanów i Towarzyszy, św. Weroniki Giuliani, dziewicy, bł. Joanny Scopelli, zakonnicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 10 lipca 2021

św. Antoniego Peczerskiego, opata, św. Jana Gwalberta, opata
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 11 lipca 2021

święto św. Benedykta z Nursji, opata, patrona Europy, św. Olgi Mądrej, księżnej
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 50 rocznicy zawarcia Sakramentu małżeństwa Państwa Danuty i Tadeusza Hnat

Poniedziałek, 12 lipca 2021

Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 14 lipca 2021

św. Franciszka Solano, kapłana, św. Henryka II, św. Kamila de Lellis, kapłana i zakonnika, św. męczenników Jana Jones i Jana Wall, kapłanów, bł. Angeliny Marsciano, zakonnicy, bł. Jakuba de Voragine, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 15 lipca 2021

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, św. Pompiliusza Marii Pirotti, kapłana, św. Włodzimierza I Wielkiego
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 16 lipca 2021

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, św. dziewic i męczennic z Orange, św. Marii Magdaleny Postel, dziewicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 17 lipca 2021

św. Aleksego, wyznawcy, bł. dziewic i męczennic Teresy od św. Augustyna i Towarzyszki, bł. Pawła Piotra Gojdi, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 18 lipca 2021

św. Szymona z Lipnicy, kapłana
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 19 lipca 2021

św. Makryny Młodszej, św. Symmacha, papieża, bł. Ludwiki z Sabaudii, zakonnicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 21 lipca 2021

św. Apolinarego, biskupa i męczennika, św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 22 lipca 2021

Wspomnienie św. Marii Magdaleny
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 23 lipca 2021

święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy, św. Jana Kasjana, bł. Wasyla Hopko, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 24 lipca 2021

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy, św. Krystyny z Bolseny, dziewicy i męczennicy, bł. dziewic i męczennic Marii Pilar, Teresy i Marii Angeles, bł. Marii Mercedes Prat, dziewicy i męczennicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 25 lipca 2021

święto św. Jakuba Starszego, Apostoła, św. Krzysztofa, męczennika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 50 rocznicy zawarcia Sakramentu małżeństwa Państwa Kazimierza i Teresy Śliwków

Poniedziałek, 26 lipca 2021

Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 28 lipca 2021

św. Sarbeliusza Makhluf, kapłana, św. Wiktora I, papieża, bł. Jana Soreth, kapłana, bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i męczennicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 29 lipca 2021

Wspomnienie św. Marty, św. Olafa II
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 30 lipca 2021

św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła, bł. męczenników z zakonu bonifratrów: Brauliusza Marii Corres, Fryderyka Rubio - kapłanów i Towarzyszy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 31 lipca 2021

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana, bł. Zdzisławy Schelingowej, zakonnicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 01 sierpnia 2021

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Kościoła, św. Etelwolda, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 02 sierpnia 2021

św. Euzebiusza z Vorceli, biskupa, św. Piotra Juliana Eymard, kapłana, bł. Augusta Czartoryskiego, kapłana, bł. Joanny z Azy, matki św. Dominika, bł. Piotra Faber (Favre), kapłana, Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 04 sierpnia 2021

Wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a, kapłana, św. Rajnera, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 05 sierpnia 2021

św. Oswalda, króla i męczennika, Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 06 sierpnia 2021

święto Przemienienia Pańskiego, św. Hormizdasa, papieża, bł. Oktawiana, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 07 sierpnia 2021

św. Alberta z Trapani, kapłana, św. Kajetana, kapłana, bł. Agatanioła i Kasjana, kapłanów i męczenników, bł. Edmunda Bojanowskiego
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 08 sierpnia 2021

Wspomnienie św. Dominika Guzman, kapłana
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 09 sierpnia 2021

święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy, św. Ireny
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 11 sierpnia 2021

Wspomnienie św. Klary, dziewicy, św. Zuzanny, dziewicy i męczennicy, Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 12 sierpnia 2021

św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy, bł. Innocentego XI, papieża, bł. Izydora Bakanji, męczennika, bł. Karola Leisnera, kapłana i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 13 sierpnia 2021

św. Maksyma Wyznawcy, św. męczenników Poncjana papieża i Hipolita kapłana, bł. Mare az Aviano, kapłana, bł. męczenników Filipa Munarriz kapłana i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 14 sierpnia 2021

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapłana i męczennika, św. Meinarda, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 15 sierpnia 2021

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Tarsycjusza, męczennika, Matki Bożej Zwycięskiej, Najświętszej Maryi Panny z Kalwarii Pacławskiej, Najświętszej Maryi Panny z Rokitna
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 16 sierpnia 2021

św. Rocha, św. Stefana Węgierskiego, bł. Marii Sagrario od św. Alojzego Gonzagi, dziewicy i męczennicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 18 sierpnia 2021

św. Alberta Hurtado, kapłana, św. Heleny, bł. kapłanów i męczenników z Rochefort, bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 19 sierpnia 2021

św. Bernarda Tolomei, opata, św. Gweryka, opata, św. Jana Eudesa, kapłana, św. Ludwika, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 20 sierpnia 2021

Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła, bł. Władysława Mączkowskiego, kapłana i męczennika
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 21 sierpnia 2021

Wspomnienie św. Piusa X, papieża, bł. Brunona Zembola, zakonnika i męczennika
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 22 sierpnia 2021

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, św. męczenników Agatonika i Towarzyszy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 6 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa Marioli i Damiana Góreckich

Poniedziałek, 23 sierpnia 2021

św. Róży z Limy, dziewicy, bł. Bernarda z Offidy, zakonnika, bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 25 sierpnia 2021

św. Józefa Kalasantego, kapłana, św. Ludwika IX, bł. Marii (Baourdy) od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki), dziewicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 26 sierpnia 2021

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, św. Joanny Elżbiety Bichier des Ages, dziewicy, św. Teresy od Jezusa Jornet e Ibars, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 27 sierpnia 2021

Wspomnienie św. Moniki
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 28 sierpnia 2021

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 29 sierpnia 2021

Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela, bł. Beatrycze z Nazaretu, dziewicy, bł. Teresy Bracco, dziewicy i męczennicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 30 sierpnia 2021

św. Gwaryna i Amadeusza, biskupów, św. Małgorzaty Ward, męczennicy, bł. Junipera Serra, kapłana, Przebicia serca św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 01 września 2021

Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, św. Teresy Małgorzaty Redi od Najświętszego Serca Jezusa, dziewicy, Jozuego, praojca, Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 02 września 2021

św. Beatrycze z Silvy, dziewicy, św. Wilhelma, biskupa, bł. męczenników Jana Franciszka Burt, Apolinarego Morel, Seweryna Girault oraz Towarzyszy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 03 września 2021

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, św. Marinusa, pustelnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 04 września 2021

św. Rozalii, dziewicy, bł. Jana Karola M. Bernard du Cornillet, Jana Franciszka Bonnel de Pradal i Klaudiusza Ponse, kapłanów i męczenników, bł. męczennic z Nowogródka - Marii Stelli i Towarzyszki, Mojżesza, proroka i prawodawcy, Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 05 września 2021

św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy i zakonnicy, św. Wiktoryna, męczennika
8:30śp. Ks. Józef Pindel (1 r. śm.) {od ks. proboszcza}
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 06 września 2021

św. Magnusa z Füssen
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 08 września 2021

święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, bł. Alana de la Roche, kapłana, bł. Fryderyka Ozanama, bł. Serafiny de Montefeltro, Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 09 września 2021

św. Piotra Klawera, kapłana, św. Piotra z Pbrac, kapłana, bł. Anieli Salawy, dziewicy, bł. Jakuba Laval, kapłana, bł. Marii Eutymi Üffing, dziewicy i zakonnicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 10 września 2021

św. Mikołaja z Tolentino, kapłana, św. Pulcherii, bł. Franciszka Grate, zakonnika, bł. Ogleriusza, opata
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 11 września 2021

św. Jana Gabriela Perboyre, kapłana i męczennika, św. męczenników Prota i Hiacynta
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 12 września 2021

św. Gwidona z Anderlecht, św. Piotra z Tarentaise, biskupa, bł. Marii od Jezusa, dziewicy, Najświętszego Imienia Maryi, Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 13 września 2021

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 15 września 2021

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, św. Katarzyny Genueńskiej
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 16 września 2021

Wspomnienie św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa, św. Edyty, ksieni
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 17 września 2021

św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła, św. Jana Macas, zakonnika, św. Marcina z Finojosa, biskupa, św. Piotra z Arbus, męczennika, św. Roberta Bellarmin, biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa, stygmatów św. Franciszka z Asyżu
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 18 września 2021

święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, ODPUST PARAFIALNY ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 19 września 2021

św. Franciszka Marii z Camporosso, zakonnika, św. Józefa z Kupertynu, kapłana, św. Januarego, biskupa i męczennika, bł. Gerharda Hirschfelder, kapłana i męczennika, Najświętszej Maryi Panny z La Salette
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 20 września 2021

Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Tae-gon kapłana, Pawła Chong Ha-sang i Towarzyszy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 22 września 2021

św. Emmerana, męczennika, św. Ignacego z Santhia, kapłana, św. Maurycego i Towarzyszy, męczenników, bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy, bł. Dionizego Pamplona kapłana i Towarzyszy męczenników, bł. Jana Marii od Krzyża Mendez, kapłana i męczennika, bł. Tomasza Sitjar, kapłana i Towarzyszy męczenników
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 23 września 2021

Wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny, kapłana, św. Linusa, papieża i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 24 września 2021

św. Gerarda, biskupa i męczennika, św. Tekli, dziewicy i męczennicy, bł. Antoniego Marcina Slomka, biskupa, bł. Hermana Kaleki, bł. Kolumby Gabriel, zakonnicy, Znalezienia ciała św. Klary z Asyżu
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 25 września 2021

Wspomnienie św. Władysława z Gielniowa, kapłana, św. Kleofasa, ucznia Pańskiego
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 26 września 2021

św. Elzeara i bł. Delfiny, małżonków, św. Ketyla, kapłana, św. męczenników Kosmy i Damiana, św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, św. Nila Młodszego, opata, bł. Aureliusza z Vinalesa kapłana i Towarzyszy, męczenników, bł. Kaspara Stanggassingera, kapłana, Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 27 września 2021

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 29 września 2021

święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 30 września 2021

Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, św. Grzegorza Oświeciciela, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 01 października 2021

Wspomnienie św. Teresy Od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, św. Remigiusza, biskupa, św. Romana Hymnografa, diakona, Odpust św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dąbiu
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 02 października 2021

Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 03 października 2021

św. Chrodeganga, biskupa, św. Franciszka Borgiasza, kapłana, bł. Kolumbana Józefa Marmion, kapłana
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 04 października 2021

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 06 października 2021

św. Brunona Kartuz, opata, św. Marii Franciszki od Pięciu Ran Pana Jezusa, dziewicy, bł. Innocentego z Berzo, kapłana, bł. Jakuba Alojzego de San Vitores, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 07 października 2021

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, św. Justyny z Padwy, dziewicy i męczennicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 08 października 2021

św. Pelagii, męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 09 października 2021

Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, św. Cyryla Bertrama i Towarzyszy, męczenników, św. Ludwika Bertranda, kapłana, Abrahama, patriarchy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 10 października 2021

św. Jana Leonardi, kapłana, św. Jana z Bridlington, kapłana, św. męczenników Daniela i Towarzyszy, św. męczenników Dionizego biskupa i Towarzyszy, św. Paulina z Yorku, biskupa, św. Tomasza z Villanova, biskupa, bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 11 października 2021

św. Aleksandra Sauli, biskupa, św. Brunona I Wielkiego z Kolonii, biskupa, św. Jana XXIII, papieża
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 13 października 2021

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana, św. Teofila z Antiochii, biskupa, bł. Aleksandry Marii da Costa, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 14 października 2021

św. Jana Ogilvie, kapłana i męczennika, św. Kaliksta I, papieża i męczennika, św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy, bł. Radzyma Gaudentego, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 15 października 2021

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 16 października 2021

św. Gawła (Gall), opata, św. Gerarda Majelli, zakonnika, św. Jadwigi Śląskiej, bł. Józefa Jankowskiego, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 17 października 2021

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 18 października 2021

święto św. Łukasza Ewangelisty
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 20 października 2021

Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Msze Święte

Wyszobór

Niedziela: 8:30; 13:00

Poniedziałek: godz. 8:30 Różaniec

Środa: godz. 17:00

Czwartek: godz. 8:30 Różaniec

Piątek: godz. 16:30 Różaniec

Sobota: godz. 17:00

Dąbie

Niedziela:  godz. 10:00

Rotnowo:

Niedziela:  godz. 11:30