Intencje Mszy Świętych

Dlaczego warto zamawiać intencje Mszy Świętej?

„Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy. U Boga czas – pojmowany jako coś co ogranicza – nie istnieje. Ale ludzie, istniejący w czasie, mają zadanie wstawiać się u Boga za innymi. To, co ktoś w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli.

Człowiek za życia stoi na każdym kroku wobec konieczności wyboru dobra i zła, wiary lub niewiary, miłości bliźniego lub egoizmu. W ostateczności dojść może do pełni dobra, wiary, miłości tak, że śmierć stanie się dla niego chwilą zjednoczenia z Bogiem. Może też dojść do ostatecznego sprzeciwu wobec Boga i w konsekwencji- do potępienia.

I w jednym, i w drugim przypadku modlitwa za zmarłych nie znajdowałaby usprawiedliwienia: zbawionym nie jest potrzebna, potępionym zaś nie mogłaby już pomóc. Lecz dusza człowieka może dojść do jeszcze jednego stanu, którym jest czyściec. Jest to miejsce w którym człowiek ma możliwość odpokutowania za grzechy już odpuszczone i oczyszczenie się z wad, I jedynie wiara w możliwość tego pośmiertnego oczyszczenia uzasadnia praktykę modlitwy za zmarłych. Nasze modlitwy mogą pomóc zmarłym w tym oczyszczeniu i przyśpieszyć chwilę ich ostatecznego zbawienia.

Przykładem tej praktyki i jej pochwała daje nam Księga Machabejska, która to wyraża akceptacje poczynań Judy, wodza izraelitów, który zadbał o modlitwę i złożenie ofiary przebłagalnej za zabitych „aby zostali uwolnieni od grzechu” (2Mch 12,45).

Wyszobór

Dąbie

Rotnowo

ModlimowoCzwartek, 28 października 2021

święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
9:00Msza Święta Wynagradzająca za grzechy popełnione myślami, mową i uczynkami oraz przepraszająca Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za znieważanie Ducha Świętego. za Zdzislawa Kurosz o jego nawrócenie

Piątek, 29 października 2021

św. Felicjana, męczennika, bł. Michała Rua, kapłana
17:00Msza Święta Wynagradzająca za grzechy popełnione myślami, mową i uczynkami oraz przepraszająca Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za znieważanie Ducha Świętego. Za Zdzislawa Kurosz o jego nawrócenie.

Sobota, 30 października 2021

bł. Benwenuty Bojani, bł. Dominika Collins, zakonnika i męczennika
17:00śp. Julia, Bazyli, Zdzisław Rodzaj; Karolina i Józef Michnicz

Niedziela, 31 października 2021

św. Alfonsa Rodriguez, zakonnika, św. Wolfganga, biskupa, bł. Anioła z Acri, kapłana
8:30Śp. Danuta Szymańska (od wnuczków Kacpra Mai i Piotrusia - dla kochanej babci
13:00Chrzest Lilianny Kopeć, msza św. w intencji Lilianny i Zofii Kopeć za zdrowie z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Poniedziałek, 01 listopada 2021

Uroczystość Wszystkich Świętych
8:00śp. Ignacy i Józefa Gilscy; Tadeusz, Józef, Henryk, Czesław, Antoni; Kazimierz Krzyżaniak
11:00w intencji wszystkich spoczywających na cmentarzu w Wyszoborze, oraz polecanych w tegorocznych wypominkach

Wtorek, 02 listopada 2021

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, św. Malachiasza, biskupa
17:00w intencji wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach

Środa, 03 listopada 2021

św. Huberta, biskupa, św. Marcina de Porres, zakonnika, bł. Ruperta Mayera, kapłana
17:00śp. Jadwiga Maciuch, Stanisław, Adam, Sabina; Zofia Załóg

Czwartek, 04 listopada 2021

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
9:00Śp. Karolina, Karol, Szewłoga; Wiktor i Maria Dziechcierewicz.

Piątek, 05 listopada 2021

św. Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela, św. Geralda, biskupa, bł. Franciszki Amboise, zakonnicy
17:00w intencji Marii Procyk z racji urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże, szczególnie o łaskę zdrowia.

Sobota, 06 listopada 2021

św. Kalinika, męczennika, św. Leonarda z Limoges, pustelnika, bł. Józefy Naval Girbes, dziewicy, bł. Krystyny, bł. męczenników japońskich Alfonsa Navarrete, kapłana i Towarzyszy
17:00Śp. Roman Skwarna

Niedziela, 07 listopada 2021

św. Engelberta, biskupa i męczennika, św. Willibrorda, biskupa, św. zakonników Izraela, Waltera i Teobalda, bł. Łucji a Septifonte, dziewicy, bł. Franciszka od Jezusa, Marii, Józefa, Palau y Quer, kapłana, bł. Heleny Enselmini, dziewicy
8:30Za zmarłych z rodziny Skoczylas i Zygmuntów
13:00śp. Andrzej Patek (38 r. śm.)

Poniedziałek, 08 listopada 2021

św. Adeodata I, papieża, św. Czterech Koronowanych, męczenników, św. Godfryda z Amiens, biskupa, bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy, bł. Jana Duns Szkota, kapłana
9:00Msza Święta Wynagradzająca za grzechy popełnione myślami, mową i uczynkami oraz przepraszająca Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za znieważanie Ducha Świętego. za Zdzislawa Kurosz o jego nawrócenie

Środa, 10 listopada 2021

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, św. Andrzeja Avellino, kapłana
17:00Za zmarłych Andrzeja Andrejczuk oraz jego rodziców Zofię i Fryderyka Andrejczuk

Czwartek, 11 listopada 2021

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, św. Jana Jałmużnika, biskupa, św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy, Św. Niepodległości, bł. Alicji Kotowskiej, dziewicy i męczennicy
9:00Msza Święta Wynagradzająca za grzechy popełnione myślami, mową i uczynkami oraz przepraszająca Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za znieważanie Ducha Świętego. za Zdzislawa Kurosz o jego nawrócenie

Piątek, 12 listopada 2021

Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika, św. Teodora Studyta, opata
17:00Msza Święta Wynagradzająca za grzechy popełnione myślami, mową i uczynkami oraz przepraszająca Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za znieważanie Ducha Świętego. oraz laske nawrocenia dla Mariusza Kurosz

Sobota, 13 listopada 2021

św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polskich, św. Mikołaja I Wielki, papieża, bł. Wincentego Eugeniusza Bosiłkow, biskupa i męczennika
17:00śp. Irena Rachubińska (od córki Klary)

Niedziela, 14 listopada 2021

św. Józefa Pignatelli, kapłana, św. Mikołaja Tavelić, męczennika, św. Wawrzyńca z Dublina, biskupa, bł. Jana Liccio, kapłana, bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
8:30śp .ZMARŁYCH Z RODZINY SKOCZYLAS I BORKOWSKICH
13:00Śp. Helena Jęsiak w 8. rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 15 listopada 2021

św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Dydaka z Alcali, zakonnika, św. Leopolda III, bł. Magdaleny Morano, dziewicy
9:00Msza Święta Wynagradzająca za grzechy popełnione myślami, mową i uczynkami oraz przepraszająca Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za znieważanie Ducha Świętego; oraz laske nawrocenia dla Mariusza Kurosz

Środa, 17 listopada 2021

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, św. Grzegorza Cudotwórcy, biskupa, św. Grzegorza z Tours, biskupa
17:00Msza Święta Wynagradzająca za grzechy popełnione myślami, mową i uczynkami oraz przepraszająca Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za znieważanie Ducha Świętego. oraz laske uwolnienia i nawrocenia dla Mariusza Kurosz

Czwartek, 18 listopada 2021

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, św. Odo z Cluny, opata
9:00Msza Święta Wynagradzająca za grzechy popełnione myślami, mową i uczynkami oraz przepraszająca Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za znieważanie Ducha Świętego; oraz łaskę uwolnienia i nawrócenia dla Mariusza Kurosz

Piątek, 19 listopada 2021

Wspomnienie św. Salomei, dziewicy, św. Mechtyldy z Hackeborn, dziewicy
17:00Msza Święta Wynagradzająca za grzechy popełnione myślami, mową i uczynkami oraz przepraszająca Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za znieważanie Ducha Świętego; oraz łaskę uwolnienia i nawrócenia dla Wiesławy Malawski

Sobota, 20 listopada 2021

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana, św. Feliksa Valois, kapłana, bł. dziewic i męczennic Anieli od św. Józefa i Towarzyszki
17:00Śp Anna i Władysław Mniszko i Śp Janina i Andzej Szawarscy

Niedziela, 21 listopada 2021

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, św. Gelazego I, papieża
8:30Śp. Janina Ziemska (6r. śm.); oraz za zmarłych z rodziny Ziemskich i Nogaj
13:00Msza św. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo a zwłaszcza łaskę zdrowa z racji 70 urodzin Danuty Zajączkowskiej. (od córki Moniki z rodziną)

Poniedziałek, 22 listopada 2021

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, bł. męczenników ormiańskich Salwatora Lilli, kapłana i Towarzyszy
9:00Msza Święta Wynagradzająca za grzechy popełnione myślami, mową i uczynkami oraz przepraszająca Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za znieważanie Ducha Świętego; oraz łaskę uwolnienia i nawrócenia dla Eugeniusza Kurosz

Środa, 24 listopada 2021

św. dziewic i męczennic Flory i Marii z Kordoby, św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy, św. Protazego, biskupa, bł. Marii Anny Sala, dziewicy
17:00Msza św. dziękczynna w intencji chóru parafialnego i Pani prowadzącej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

Czwartek, 25 listopada 2021

św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, bł. Elżbiety Dobrej, dziewicy, bł. małżonków Alojzego i Marii Quattrocchi, bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 26 listopada 2021

św. Jana Berchmans, zakonnika, św. Konrada z Konstancji, biskupa, św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana, św. Sylwestera Gozzolini, opata, bł. Jakuba Alberione, kapłana, bł. Poncjusza, opata
17:00Za zmarłych Zofię i Józefa Tchórz

Sobota, 27 listopada 2021

św. Franciszka Antoniego Fasani, kapłana, św. Wirgiliusza z Irlandii, biskupa, bł. Bernardyna z Fossa, kapłana, bł. Małgorzaty Sabaudzkiej, zakonnicy
17:00Śp. Stanisław Zawiślak {11 r. śm.} (od córek i syna z rodzinami)

Niedziela, 28 listopada 2021

św. Jakuba z Marchii, kapłana, św. Stefana Młodszego, męczennika, bł. Jakuba Thomsona, kapłana i męczennika
8:30w intencji zmarłych z rodz. Procyk: Bazyli, udwika, Józef; Tymińscy: Teodor i Salomea; Cycyk: Bazyli i Anna
13:00śp. Anna Mazur (od męża i córki z rodziną)

Poniedziałek, 29 listopada 2021

św. Saturnina, biskupa, bł. Marii Klementyny Anuarita Nengapeta, dziewicy i męczennicy, bł. męczenników Dionizego i Redempta
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 01 grudnia 2021

św. Eligiusza, biskupa, św. męczenników jezuickich Edmunda Campion, kapłana i Towarzyszy
17:00dziękczynna za odebrane łaski Boże w rodzinie Jana Tęczy, oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Czwartek, 02 grudnia 2021

św. Blanki Kastylijskiej, bł. Jana Rusbroch, kapłana, bł. Karola de Foucauld, kapłana, bł. Marii Anieli Astorch, dziewicy, bł. Rafała Chylińskiego, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 03 grudnia 2021

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana
17:00śp. Stanisław Maciuch, Jadwiga, Sabina, Adam; Zofia Załóg

Sobota, 04 grudnia 2021

św. Barbary, dziewicy i męczennicy, św. Jana Calabri, kapłana, św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora Kościoła, bł. Adolfa Kolpinga, kapłana, bł. Archanioła Canetoli, kapłana, bł. Piotra ze Sieny, tercjarza
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 05 grudnia 2021

św. Saby Jerozolimskiego, kapłana, bł. Filipa Rinaldi, kapłana, bł. Narcyza Putz, kapłana i męczennika
8:30Msza św. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz łaskę zdrowia dla Karoliny Oktaba oraz Mariana Szewłoga z okazji urodzin.
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 06 grudnia 2021

św. Mikołaja, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 08 grudnia 2021

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, św. Romaryka, opata
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 09 grudnia 2021

św. Juana Diego, św. Leokadii, dziewicy i męczennicy, św. Piotra Fourier, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 10 grudnia 2021

św. Grzegorza III, papieża, Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 11 grudnia 2021

św. Damazego I, papieża, św. Marii Maravillas od Jezusa, dziewicy, św. Wicelina, biskupa, bł. Dawida, mnicha
17:00Śp Bazyli Cycyk (28 rocz. śmierci) oraz Helenę Cycyk (od syna z rodziną)

Niedziela, 12 grudnia 2021

św. Finiana, opata, bł. Hartmanna, biskupa, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
8:30o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Procyk
13:00Śp. Salomea i Stefan Garbowscy

Poniedziałek, 13 grudnia 2021

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennica, św. Odylii (Otylii), opatki
9:00śp. Irena Rachubińska (od córki Klary)

Środa, 15 grudnia 2021

św. Marii Crocifissa, dziewicy, bł. Jana Karola Steeb, kapłana
17:00W intencji ks. proboszcza /36 rocznica święceń kapłańskich/ z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. (Msza św. od chóru).

Czwartek, 16 grudnia 2021

św. Adelajdy, cesarzowej, bł. Marii od Aniołów, dziewicy, bł. Sebastiana Maggi, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 17 grudnia 2021

św. Łazarza, biskupa, św. Józefa Manyanet y Vives, kapłana, św. Jana z Mathy, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 18 grudnia 2021

św. Auksencjusza, biskupa, św. męczenników Pawła Mi, Piotra Doung-Lac i Piotra Truat
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 19 grudnia 2021

św. Anastazego I, papieża, bł. Urbana V, papieża
8:30śp. Ks. Józef Pindel, ks. Kazimierz Sałternik, ks. Roman Domagała.
13:00Śp. Franciszek Cięszki (13 r. śm.) oraz Marta Zawiślak z .d. Cięszka.

Poniedziałek, 20 grudnia 2021

św. Dominika z Silos, opata, św. Makarego i Eugeniusza, kapłanów
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 22 grudnia 2021

św. Franciszki Ksawery Cabrini, dziewicy i zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 23 grudnia 2021

św. Marii Małgorzaty d'Youville, św. Serwulusa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 24 grudnia 2021

Adama i Ewy, Wigilia Bożego Narodzenia
24:00śp. Herta i Władysław Gucwa; Jan i Emilia Szymańscy, oraz za zmarłych z rodziny Plewka, Fudała i Sobieralskich

Sobota, 25 grudnia 2021

św. Anastazji, św. Piotra Nolasco, kapłana, Boże Narodzenie
13:00chrzest Zofii Gumiela
13:00śp. Dariusz Karoński (9 r. śm.)

Niedziela, 26 grudnia 2021

święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika
8:30śp. Stanisława, Feliks, Dariusz Janczak; Maria, Władysław Jędrzejczyk.
13:00Śp. Tadeusz Cięszki (22 r. śm.); Barbara i Katarzyna Cięszkich i Konrad Plichta

Poniedziałek, 27 grudnia 2021

święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 29 grudnia 2021

św. Tomasza Becketa-Biskupa i Męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 30 grudnia 2021

św. Egwina, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 31 grudnia 2021

św. Katarzyny Laboure, dziewicy i zakonnicy, św. Sylwestera I, papieża
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 01 stycznia 2022

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
13:00W intencji Mieczysława i Anny z racji imienin i urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże

Niedziela, 02 stycznia 2022

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, Wspomnienie św. Grzegorza z Nazjanzu
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 03 stycznia 2022

św. Genowefy dziewicy, św. Józefa Marii Tomasi
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 05 stycznia 2022

św. Edwarda Wyznawcy, św. Jana Nepomucena Neumanna, biskupa, św. Szymona Słupnika, bł. Dydaka Józefa z Kadyksu, bł. Marii Marceliny Darowskiej
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 06 stycznia 2022

Uroczystość Objawienie Pańskie - Trzech Króli
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 07 stycznia 2022

św. Lucjana, św. Rajmunda z Penyafort
17:00w intencji zmarłych poleconych w tegorocznych rocznych wypominkach

Sobota, 08 stycznia 2022

św. Daniela Comboni, biskupa, św. Piotra Tomasza, biskupa, św. Seweryna z Noricum, św. Wawrzyńca Iustiniani, biskupa, bł. Eurozji Barban
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 09 stycznia 2022

św. Adriana z Canterbury, opata, św. Andrzeja Corsini, biskupa, św. Juliana z Antiochii, męczennika, bł. Alicji le Clerc, dziewicy
8:30Za św. pamięci Krystynę i Stanisława Oktaba
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 10 stycznia 2022

św. Grzegorza z Nyssy, biskupa i doktora Kościoła, św. Wilhelma z Bourges, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 12 stycznia 2022

św. Antoniego Marii Pucci, kapłana, św. Arkadiusza, męczennika, św. Bernarda z Corleone, zakonnika, św. Elreda z Rievaulx, opata, św. Małgorzaty Bourgeoys, dziewicy, św. Marcina z León, św. Tacjany, męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 13 stycznia 2022

św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła, bł. Weroniki Nagroni
9:00śp. Irena Rachubińska (od córki Klary)

Piątek, 14 stycznia 2022

św. Feliksa z Noli, kapłana, bł. Odoryka z Pordenone, bł. Piotra Donders
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 15 stycznia 2022

św. Arnolda Janssena - założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego, św. Franciszka Capillasa, kapłana i Towarzyszy, męczenników chińskich, św. Maura i Placyda, uczniów św. Benedykta, św. Pawła z Teb, pustelnika, bł. Alojzego Variara
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 16 stycznia 2022

św. Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich, św. Honorata, biskupa, św. Joanny z Balneo, dziewicy, św. Marcelego I, papieża i męczennika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 17 stycznia 2022

Wspomnienie św. Antoniego, opata
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 19 stycznia 2022

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, św. Henryka z Uppsali, biskupa i męczennika, św. Kanuta Lewarda, króla i męczennika, św. Makarego Wielkiego, opata, św. Mariusza, męczennika, bł. Jakuba Salesa, Wilhelma Saltemouche i innych męczenników jezuickich
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 20 stycznia 2022

św. Eustachi Calafato, dziewicy, św. Fabiana, papieża i męczennika, św. Sebastiana, męczennika, bł. Angela Paoli, bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 21 stycznia 2022

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 22 stycznia 2022

św. Wincentego Pallottiego, św. Wincentego, diakona i męczennika, bł. Laury Vicuna, dziewicy, bł. Wilhelma Józefa Chaminade
17:00śp. Przemysław Kwiręg (1 r. śm.)

Niedziela, 23 stycznia 2022

św. Ildefonsa, biskupa, bł. Henryka Suzo, bł. Mikołaja Grossa, męczennika, bł. Wincentego Lewoniuk i Towarzyszy, męczenników z Pratulina
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Śp Bolesław Patek (4 rocznica śmierci).

Poniedziałek, 24 stycznia 2022

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, bł. Pauli Gambary Costy, tercjarki
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 26 stycznia 2022

Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa, św. Pauli, św. Roberta, Alberyka i Stefana, opatów
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 27 stycznia 2022

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, św. Henryka de Ossó y Cervelló
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 28 stycznia 2022

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 29 stycznia 2022

św. Anieli Merici, dziewicy, św. Józefa Freinademetza, kapłana, św. Sulpicjusza Sewera, biskupa, św. Walerego, biskupa, bł. Archanieli Girlani, dziewicy, bł. Bolesławy Lament, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 30 stycznia 2022

św. Hiacynty, dziewicy, św. Teofila, męczennika, bł. Bronisława Markiewicza, kapłana
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 31 stycznia 2022

Wspomnienie św. Jana Bosko
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 02 lutego 2022

święto Święto Ofiarowania Pańskiego
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 03 lutego 2022

św. Błażeja, biskupa i męczennika, św. Marii Klaudyny od św. Ignacego Thevenet, dziewicy, św. Oskara, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 04 lutego 2022

św. Józefa z Leonissy, kapłana, św. Jana de Brito, kapłana i męczennika, św. Joanny de Valois, św. Katarzyny Ricci, dziewicy, św. Marii de Mattias, dziewicy, św. Weroniki
17:00w intencji zmarłych poleconych w tegorocznych rocznych wypominkach

Sobota, 05 lutego 2022

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 06 lutego 2022

Wspomnienie św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy, św. Doroty, dziewicy i męczennicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 07 lutego 2022

św. Gwaryna, biskupa, św. Jana z Triory, kapłana i męczennika, św. Kolety z Corbie, dziewicy, św. Ryszarda, św. Teodora, żołnierza, męczennika, bł. Piusa IX, papieża
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 09 lutego 2022

św. Apolonii, dziewicy i męczennicy, bł. Anny Katarzyny Emmerich, dziewicy, bł. Euzebii Palominy Yenes, dziewicy, bł. Leopolda z Alpandeire, zakonnika, bł. Mariana Szkota, opata
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 10 lutego 2022

Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, bł. Alojzego Wiktora Stepinac, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 11 lutego 2022

św. Benedykta z Anianu, opata, św. Grzegorza II, papieża, św. Teodory II, Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 12 lutego 2022

św. Melecjusza, patriarchy, bł. Humbeliny, mniszki, bł. Józefa Eulalio Valds, zakonnika, bł. Reginalda z Orleanu, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 13 lutego 2022

św. Eulogiusza, patriarchy, bł. Jordana z Saksonii, zakonnika, kapłana
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00śp. Irena Rachubińska (od córki Klary)

Poniedziałek, 14 lutego 2022

Wspomnienie św. Cyryla i Metodego - patronów Europy, św. Walentego, biskupa i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 16 lutego 2022

św. Daniela, męczennika, św. Juliany, dziewicy i męczennicy, bł. Piotra z Castelnau, mnicha i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 17 lutego 2022

Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 18 lutego 2022

św. Flawiana, patriarchy, św. Konstancji, św. Teotoniusza, zakonnika, bł. Jana z Fiesoli (Fra Angelico), kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 19 lutego 2022

św. Konrada z Piacenzy, pustelnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 20 lutego 2022

św. Eleuteriusza, biskupa, św. Zenobiusza, kapłana i męczennika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 21 lutego 2022

św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 23 lutego 2022

Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika, bł. Izabeli Francuskiej, dziewicy, bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 24 lutego 2022

św. Etelberta, św. Marka Marconiego, zakonnika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 25 lutego 2022

św. Cezarego z Nazjanzu, pustelnika, św. męczenników Alojzego Versiglia, biskupa i Kaliksta Caravario, kapłana, św. Tarazjusza, patriarchy, bł. Dominika Lentiniego, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 26 lutego 2022

św. Aleksandra, biskupa, św. Pauli Montal, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 27 lutego 2022

św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, zakonnika, św. Leandera, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00śp. Michał i Bogdan Pich.

Poniedziałek, 28 lutego 2022

św. Hilarego I, papieża
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 02 marca 2022

św. Agnieszki z Pragi, bł. Karola, męczennika, P Popielec
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 03 marca 2022

św. Kunegundy, zakonnicy, św. Marii Katarzyny Drexel, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 04 marca 2022

święto św. Kazimierza Królewicza, bł. Jana Antoniego Farinay biskupa
17:00w intencji zmarłych poleconych w tegorocznych rocznych wypominkach

Sobota, 05 marca 2022

św. Jana Józefa od Krzyża, zakonnika, św. Wirgiliusza z Arles, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 06 marca 2022

św. Olegariusza, biskupa, św. Róży z Viterbo, dziewicy i zakonnicy
8:30śp. Wladyslaw Gucwa (2 r. śm.) oraz śp. Herta i Danuta
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 07 marca 2022

Wspomnienie św. męczennic Perpetui i Felicyty
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 09 marca 2022

św. Dominika Savio, św. Franciszki Rzymianki
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 10 marca 2022

św. Czterdziestu Męczenników z Sebasty, św. Makarego, biskupa, św. Symplicjusza I, papieża
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 11 marca 2022

św. Konstantyna, kapłana, św. Sofroniusza, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 12 marca 2022

św. Alojzego Orione, kapłana, św. Maksymiliana, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 13 marca 2022

św. Krystyny, męczennicy, św. Nicefora, biskupa, św. Patrycji z Nikomedii, męczennicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00śp. Irena Rachubińska (od córki Klary)

Poniedziałek, 14 marca 2022

św. Matyldy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 16 marca 2022

św. Gabriela Lalemant, zakonnika i męczennika, św. Renata Goupil, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 17 marca 2022

św. Gertrudy, św. Patryka, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 18 marca 2022

św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Edwarda, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 19 marca 2022

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, bł. Marcelego Callo, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 20 marca 2022

św. Aleksandry, męczennicy, św. Herberta, pustelnika, św. Maurycego Csak, męczennika, św. Wolframa, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 21 marca 2022

św. Benedykta od Bożej Opatrzności Cambiagio Frassinello, św. Mikołaja z Flue, pustelnika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 23 marca 2022

św. Józefa Orioli, kapłana, św. Rafki, dziewicy, św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa, Apostoła Ameryki Południowej, bł. Metodego Dominika Trćka, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 24 marca 2022

św. Katarzyny Szwedzkiej, zakonnicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 25 marca 2022

św. Prokopa, kapłana, bł. Jozafaty Michaliny Hordaszewskiej, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 26 marca 2022

św. Brauliona, biskupa, św. Dobrego Łotra (Dyzmy), św. Ludgera, biskupa, bł. Tomasza z Costacciaro
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 27 marca 2022

św. Ernesta, opata i męczennika, św. Ruperta, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00śp. Władysława i Jan Wożniccy .

Poniedziałek, 28 marca 2022

św. Guntrama, króla, bł. Joanny Marii de Maille
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 30 marca 2022

św. Leonarda Murialdo, kapłana, bł. Amadeusza IX Sabaudzkiego
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 31 marca 2022

św. Balbiny, dziewicy i męczennicy, św. Beniamina, diakona i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 01 kwietnia 2022

św. Hugo, biskupa, św. Noniusza Alwareza Pereira, zakonnika
17:00w intencji zmarłych poleconych w tegorocznych rocznych wypominkach

Sobota, 02 kwietnia 2022

św. Franciszka z Paoli, pustelnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 03 kwietnia 2022

św. Ryszarda de Wyche, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00W intencji ks. proboszcza z okazji imienin od chóru,

Poniedziałek, 04 kwietnia 2022

św. Izydora z Sewilli, biskupa i doktora Kościoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 06 kwietnia 2022

św. Prudencjusza, biskupa, św. Wilhelma z Paryża, opata
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 07 kwietnia 2022

Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 08 kwietnia 2022

św. Dionizego, biskupa i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 09 kwietnia 2022

św. Gaucheriusza, kapłana, św. Marii, żony Kleofasa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 10 kwietnia 2022

św. Fulberta, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 11 kwietnia 2022

św. Gemmy Galgani, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 13 kwietnia 2022

św. Marcina I, papieża i męczennika
17:00śp. Irena Rachubińska (od córki Klary)

Czwartek, 14 kwietnia 2022

św. Waleriana, męczennika, Wielki czwartek
18:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 15 kwietnia 2022

św. Anastazji i Bazylissy, męczennic, Wielki piątek
18:00LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Sobota, 16 kwietnia 2022

św. Benedykta Józefa Labre, wyznawcy, św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy i zakonnicy, Wielka sobota
18:00w intencji zmarłych z rodziny Szymańskich: Danute, Jana, Emilie; Gucwa: Herte i Wladyskawa, oraz wszystkich zmarłych z rodziny: Gucwa, Kijowskich, Sobieralskich i Fudała

Niedziela, 17 kwietnia 2022

św. Katarzyny Tekakwitha, bł. Baptysty Spagnoli, kapłana, Wielkanoc
6:00w intencji wszystkich Parafian
10:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 18 kwietnia 2022

św. Ryszarda Pampuri, zakonnika, bł. Marii od Wcielenia, zakonnicy, Poniedziałek wielkanocny
8:30śp. Maria, Władysław Jędrzejczyk; Feliks, Stanisława, Dariusz Janczak
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 20 kwietnia 2022

św. Agnieszki z Montepulciano, dziewicy i zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 21 kwietnia 2022

św. Anzelma z Canterbury, biskupa i doktora Kościoła, św. Konrada z Parzham, zakonnika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 22 kwietnia 2022

św. Agapita I, papieża, bł. Idziego z Asyżu, mnicha
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 23 kwietnia 2022

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 24 kwietnia 2022

św. Fidelisa z Sigmaringen, kapłana i męczennika, św. Franki, dziewicy, św. Jerzego, męczennika, bł. Teresy Marii od Krzyża (Manetti), dziewicy, Nawrócenia św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00śp. Wincenty i Zofia Połeć oraz Alfreda i Zdzisław Stosio.

Poniedziałek, 25 kwietnia 2022

święto św. Marka, Ewangelisty
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 27 kwietnia 2022

św. Zyty, dziewicy, bł. Aszarda, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 28 kwietnia 2022

św. Joanny Beretta Molla, św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, kapłana, św. Piotra Chanel, męczennika, misjonarza Polinezji, bł. Luchezjusza z Poggibonsi
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 29 kwietnia 2022

święto św. Katarzyny Sieneńskiej, doktora Kościoła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 30 kwietnia 2022

św. Aldobranda, biskupa, św. Gualfarda, św. Józefa Benedykta Cottolengo, kapłana, św. Piusa V, papieża, bł. Marii od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 01 maja 2022

św. Augusta Schoefflera, męczennika, św. Józefa, Rzemieślnika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 02 maja 2022

Wspomnienie św. Atanazego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta, króla i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 04 maja 2022

Wspomnienie św. Floriana, żołnierza i męczennika, św. Józefa Marii Rubio, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 05 maja 2022

św. Anioła, kapłana i męczennika, św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana, bł. Marii Katarzyny Troiani, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 06 maja 2022

święto św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego
17:00w intencji zmarłych poleconych w tegorocznych rocznych wypominkach

Sobota, 07 maja 2022

bł. Gizeli, Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej
17:00śp. Anna Mazur (1 r. śm.)

Niedziela, 08 maja 2022

Uroczystość św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski
8:30śp. Stanisław i Krystyna Oktaba
13:00śp. Stanisław Witkowski, Wiktoria i Tadeusz Nalej; Krystyna Piekarek.

Poniedziałek, 09 maja 2022

św. Katarzyny Mammolini, dziewicy, św. Pachomiusza Starszego, pustelnika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 11 maja 2022

św. Ignacego z Laconi, zakonnika, św. Mamerta, biskupa, św. Odona, Majola, Odylona i Hugona oraz bł. Piotra, opatów kluniackich
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 12 maja 2022

św. Leopolda Mandica z Hercegnovi, kapłana, św. męczenników Nereusza i Achillesa, św. Pankracego, męczennika, bł. Juty z Bielczyn
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 13 maja 2022

św. Serwacego, biskupa, Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
19:00śp. Irena Rachubińska (od córki Klary)

Sobota, 14 maja 2022

święto św. Macieja Apostoła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 15 maja 2022

św. Izydora Oracza, św. Małgorzaty z Kortony, św. Zofii, wdowy i męczennicy
8:30śp. Danuta Szymańska (1 r. śm.), Herta Gucwa (7 r. śm.) oraz Wladyslaw Gucwa
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 16 maja 2022

Wspomnienie św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski, św. Szymona Stocka, zakonnika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 18 maja 2022

św. Eryka IX Jedvardssona, króla, św. Feliksa z Cantalice, zakonnika, św. Jana I, papieża i męczennika, bł. Stanisława Papczyńskiego, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 19 maja 2022

Wspomnienie bł. Matki Elżbiety Czackiej, św. Iwo Helory, kapłana, św. Kryspina z Viterbo, zakonnika, św. Piotra Celestyna, papieża i pustelnika, św. Urbana I, papieża
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 20 maja 2022

św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 21 maja 2022

św. Eugeniusza de Mazenod, biskupa, św. Iwo z Chartres, biskupa, św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika, św. Krzysztofa Magallanesa, kapłana i Towarzyszy, męczenników, bł. Jacka Cormier, zakonnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 22 maja 2022

św. Joachimy de Vedruna, zakonnicy, św. Rity z Cascia, zakonnicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 23 maja 2022

św. Leoncjusza z Rostowa, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 25 maja 2022

św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła, św. Grzegorza VII, papieża, św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 26 maja 2022

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 27 maja 2022

św. Augustyna z Canterbury, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 28 maja 2022

Wspomnienie bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, św. Germana z Paryża, biskupa, św. Marii Anny od Pana Jezusa z Paredes, dziewicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 29 maja 2022

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy, Wniebowstąpienie
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 30 maja 2022

św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, św. Joanny d'Arc, dziewicy, św. Zdzisławy Czeskiej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 01 czerwca 2022

Wspomnienie św. Justyna, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 02 czerwca 2022

św. Feliksa z Nikozji, zakonnika, św. męczenników Marcelina i Piotra, bł. męczenników Sadoka i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Krzeszowskiej, Matki Łaski Bożej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 03 czerwca 2022

Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, św. Jana Grande, zakonnika, św. Klotyldy
17:00w intencji zmarłych poleconych w tegorocznych rocznych wypominkach

Sobota, 04 czerwca 2022

św. Franciszka Caracciolo, kapłana, św. Piotra z Werony, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 05 czerwca 2022

Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika, Zesłanie Ducha Świętego
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 06 czerwca 2022

św. Marcelina Józefa Champagnat, kapłana, św. Norberta, biskupa, bł. Marii Karłowska, zakonnicy, NMP Matki Kościoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 08 czerwca 2022

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej, św. Medarda, biskupa, św. Wilhelma z Yorku, biskupa, bł. dziewic Diany i Cecylii
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 09 czerwca 2022

św. Efrema Syryjczyk, diakona i doktora Kościoła, św. Kolumego (Starszego) z Hy (Iona), opata, bł. Anny Marii Taigi, tercjarki, bł. Józefa de Anchieta, kapłana, bł. Mikołaja z Gesturi, zakonnika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 10 czerwca 2022

Wspomnienie bł. Bogumiła-Piotra, biskupa, bł. Jana Dominici, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 11 czerwca 2022

Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła, św. Paryzjusza, pustelnika, św. Pauli Angeli Marii Frassinetti, zakonnicy
17:00śp. Jadwiga Zawiślak (2 r. śm.) od córek i syna z rodzinami

Niedziela, 12 czerwca 2022

św. Benedykta Menni, kapłana, św. Kaspra Bertoni, kapłana, św. Leona III, papieża, św. Onufrego Wielkiego, pustelnika, bł. 108 męczenników z czasów II wojny światowej, bł. Marii Kandydy od Eucharystii, zakonnicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 13 czerwca 2022

Wspomnienie św. Antoniego Padewskiego, kapłana i doktora Kościoła, DZIEŃ FATIMSKI
19:00śp. Irena Rachubińska (od córki Klary)

Środa, 15 czerwca 2022

Wspomnienie bł. Jolenty, księżnej, zakonnicy, św. Bernarda z Menthon, zakonnika, św. Marii Michaliny od Najświętszego Sakramentu, dziewicy, św. Wita, męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 16 czerwca 2022

św. Benona, biskupa, św. Lutgardy, dziewicy, bł. Floridy Cevoli, dziewicy, Święto Ciała i Krwi Pańskiej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 17 czerwca 2022

Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika, św. Aliny z Forest, męczennicy, św. Grzegorza Barbarigo, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 18 czerwca 2022

św. Elżbiety z Schönau, dziewicy i zakonnicy
15:45msza św. ślubna: Martyna Szawarska Cycyk i Bartłomiej Haponiuk
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 19 czerwca 2022

św. męczenników Gerwazego i Protazego, św. Romualda z Camaldoli, opata, bł. Tomasza Woodhouse, męczennika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 20 czerwca 2022

św. Wincenty Gerozy, dziewicy, bł. Benigny, dziewicy i męczennicy, bł. Jana Gavana, kapłana i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 22 czerwca 2022

św. Jana Fishera, biskupa i Tomasza More - męczenników, św. Paulina z Noli, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 23 czerwca 2022

św. Józefa Cafasso, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 24 czerwca 2022

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 25 czerwca 2022

św. Wilhelma z Vercelli, opata, bł. Doroty z Mątowów, bł. Marii Lhuilier, dziewicy i męczennicy, Najświętszej Maryi Panny Gostyńskiej
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 26 czerwca 2022

św. Josemar Escriv de Balaguer, kapłana, św. męczenników Jana i Pawła, św. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana, bł. Andrzeja Jacka Longhin, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 27 czerwca 2022

św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Emmy z Gurk, Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 29 czerwca 2022

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 30 czerwca 2022

św. Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego, św. Władysława, bł. Januarego Marii Sarnelli, kapłana, bł. Rajmunda Lull, męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 01 lipca 2022

św. Ottona z Bambergu, biskupa, św. Teobalda z Provins, pustelnika
19:00w intencji zmarłych poleconych w tegorocznych rocznych wypominkach

Sobota, 02 lipca 2022

św. Bernardyna Realino, kapłana, Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej Matki Jedności, Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 03 lipca 2022

święto św. Tomasza Apostoła
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 04 lipca 2022

św. Elżbiety Portugalskiej, królowej, bł. Marii od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnicy, bł. Piotra Jerzego Frassatiego, tercjarza
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 06 lipca 2022

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy i zakonnicy, św. Dominiki, dziewicy i męczennicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 07 lipca 2022

św. męczenników Grzegorza Grassi biskupa, Herminii dziewicy i Towarzyszy, bł. Benedykta XI, papieża, bł. Marii Romero Meneses, zakonnicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 08 lipca 2022

Wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana, św. Edgara Spokojnego, króla, św. Eugeniusza III, papieża, św. Kiliana, biskupa i męczennika
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 09 lipca 2022

św. Jana z Kolonii kapłana, Jana z Osterwijk, Mikołaja Pick, Willada i Towarzyszy - męczenników z Gorkum, św. męczenników Augustyna Zhao Rong i Leona Mangin, kapłanów i Towarzyszy, św. Weroniki Giuliani, dziewicy, bł. Joanny Scopelli, zakonnicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 10 lipca 2022

św. Antoniego Peczerskiego, opata, św. Jana Gwalberta, opata
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 11 lipca 2022

święto św. Benedykta z Nursji, opata, patrona Europy, św. Olgi Mądrej, księżnej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 13 lipca 2022

Wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, św. Klelii Barbieri, dziewicy, DZIEŃ FATIMSKI
19:00śp. Irena Rachubińska (od córki Klary)

Czwartek, 14 lipca 2022

św. Franciszka Solano, kapłana, św. Henryka II, św. Kamila de Lellis, kapłana i zakonnika, św. męczenników Jana Jones i Jana Wall, kapłanów, bł. Angeliny Marsciano, zakonnicy, bł. Jakuba de Voragine, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 15 lipca 2022

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, św. Pompiliusza Marii Pirotti, kapłana, św. Włodzimierza I Wielkiego
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 16 lipca 2022

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, św. dziewic i męczennic z Orange, św. Marii Magdaleny Postel, dziewicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 17 lipca 2022

św. Aleksego, wyznawcy, bł. dziewic i męczennic Teresy od św. Augustyna i Towarzyszki, bł. Pawła Piotra Gojdi, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 18 lipca 2022

św. Szymona z Lipnicy, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 20 lipca 2022

Wspomnienie bł. Czesława, kapłana, św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej, dziewicy i męczennicy, św. Torlaka Thorhallsson, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 21 lipca 2022

św. Apolinarego, biskupa i męczennika, św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 22 lipca 2022

Wspomnienie św. Marii Magdaleny
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 23 lipca 2022

święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy, św. Jana Kasjana, bł. Wasyla Hopko, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 24 lipca 2022

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy, św. Krystyny z Bolseny, dziewicy i męczennicy, bł. dziewic i męczennic Marii Pilar, Teresy i Marii Angeles, bł. Marii Mercedes Prat, dziewicy i męczennicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 25 lipca 2022

święto św. Jakuba Starszego, Apostoła, św. Krzysztofa, męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 27 lipca 2022

św. Celestyna I, papieża, św. Innocentego I, papieża, bł. Marii Magdaleny Martinengo, dziewicy, bł. Tytusa Brandsma, kapłana i męczennika
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 28 lipca 2022

św. Sarbeliusza Makhluf, kapłana, św. Wiktora I, papieża, bł. Jana Soreth, kapłana, bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i męczennicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 29 lipca 2022

Wspomnienie św. Marty, św. Olafa II
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 30 lipca 2022

św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła, bł. męczenników z zakonu bonifratrów: Brauliusza Marii Corres, Fryderyka Rubio - kapłanów i Towarzyszy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 31 lipca 2022

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana, bł. Zdzisławy Schelingowej, zakonnicy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 01 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Kościoła, św. Etelwolda, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 03 sierpnia 2022

św. Lidii, bł. Augustyna Kazotić, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 04 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a, kapłana, św. Rajnera, biskupa
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 05 sierpnia 2022

św. Oswalda, króla i męczennika, Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej
19:00w intencji zmarłych poleconych w tegorocznych rocznych wypominkach

Sobota, 06 sierpnia 2022

święto Przemienienia Pańskiego, św. Hormizdasa, papieża, bł. Oktawiana, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 07 sierpnia 2022

św. Alberta z Trapani, kapłana, św. Kajetana, kapłana, bł. Agatanioła i Kasjana, kapłanów i męczenników, bł. Edmunda Bojanowskiego
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 08 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Dominika Guzman, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 10 sierpnia 2022

święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, bł. Amadeusza Portugalskiego, zakonnika
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 11 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Klary, dziewicy, św. Zuzanny, dziewicy i męczennicy, Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 12 sierpnia 2022

św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy, bł. Innocentego XI, papieża, bł. Izydora Bakanji, męczennika, bł. Karola Leisnera, kapłana i męczennika
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 13 sierpnia 2022

św. Maksyma Wyznawcy, św. męczenników Poncjana papieża i Hipolita kapłana, bł. Mare az Aviano, kapłana, bł. męczenników Filipa Munarriz kapłana i Towarzyszy, Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, DZIEŃ FATIMSKI
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 14 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapłana i męczennika, św. Meinarda, biskupa
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 15 sierpnia 2022

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Tarsycjusza, męczennika, Matki Bożej Zwycięskiej, Najświętszej Maryi Panny z Kalwarii Pacławskiej, Najświętszej Maryi Panny z Rokitna
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 17 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Jacka, kapłana, św. Alipiusza i Posydiusza, biskupów, św. Joanny Delanoue, zakonnicy, św. Klary z Montefalco, dziewicy, bł. Augustyna Anioła Mazzinghi, kapłana
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 18 sierpnia 2022

św. Alberta Hurtado, kapłana, św. Heleny, bł. kapłanów i męczenników z Rochefort, bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 19 sierpnia 2022

św. Bernarda Tolomei, opata, św. Gweryka, opata, św. Jana Eudesa, kapłana, św. Ludwika, biskupa
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 20 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła, bł. Władysława Mączkowskiego, kapłana i męczennika
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 21 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Piusa X, papieża, bł. Brunona Zembola, zakonnika i męczennika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, św. męczenników Agatonika i Towarzyszy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 24 sierpnia 2022

święto św. Bartłomieja Apostoła, św. Emili de Vialar, dziewicy i zakonnicy
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 25 sierpnia 2022

św. Józefa Kalasantego, kapłana, św. Ludwika IX, bł. Marii (Baourdy) od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki), dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 26 sierpnia 2022

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, św. Joanny Elżbiety Bichier des Ages, dziewicy, św. Teresy od Jezusa Jornet e Ibars, dziewicy, ODPUST MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, ODPUST MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 27 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Moniki
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 28 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 29 sierpnia 2022

Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela, bł. Beatrycze z Nazaretu, dziewicy, bł. Teresy Bracco, dziewicy i męczennicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 31 sierpnia 2022

św. Arystydesa Marcjanusa, męczennika, św. Józefa z Arymatei, św. Jan z Riły, pustelnika, św. Nikodema, św. Rajmunda Nonnat, kardynała, bł. Piotra Tarrs y Claret, kapłana
19:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 01 września 2022

Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, św. Teresy Małgorzaty Redi od Najświętszego Serca Jezusa, dziewicy, Jozuego, praojca, Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 02 września 2022

św. Beatrycze z Silvy, dziewicy, św. Wilhelma, biskupa, bł. męczenników Jana Franciszka Burt, Apolinarego Morel, Seweryna Girault oraz Towarzyszy
17:00w intencji zmarłych poleconych w tegorocznych rocznych wypominkach

Sobota, 03 września 2022

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, św. Marinusa, pustelnika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 04 września 2022

św. Rozalii, dziewicy, bł. Jana Karola M. Bernard du Cornillet, Jana Franciszka Bonnel de Pradal i Klaudiusza Ponse, kapłanów i męczenników, bł. męczennic z Nowogródka - Marii Stelli i Towarzyszki, Mojżesza, proroka i prawodawcy, Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 05 września 2022

św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy i zakonnicy, św. Wiktoryna, męczennika
9:00śp. Ks. Józef Pindel (2 r. śm.) {od ks. proboszcza}

Środa, 07 września 2022

św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika, bł. Ignacego Kłopotowskiego, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 08 września 2022

święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, bł. Alana de la Roche, kapłana, bł. Fryderyka Ozanama, bł. Serafiny de Montefeltro, Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 09 września 2022

św. Piotra Klawera, kapłana, św. Piotra z Pbrac, kapłana, bł. Anieli Salawy, dziewicy, bł. Jakuba Laval, kapłana, bł. Marii Eutymi Üffing, dziewicy i zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 10 września 2022

św. Mikołaja z Tolentino, kapłana, św. Pulcherii, bł. Franciszka Grate, zakonnika, bł. Ogleriusza, opata
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 11 września 2022

św. Jana Gabriela Perboyre, kapłana i męczennika, św. męczenników Prota i Hiacynta
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 12 września 2022

św. Gwidona z Anderlecht, św. Piotra z Tarentaise, biskupa, bł. Marii od Jezusa, dziewicy, Najświętszego Imienia Maryi, Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 14 września 2022

święto Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Alberta, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 15 września 2022

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, św. Katarzyny Genueńskiej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 16 września 2022

Wspomnienie św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa, św. Edyty, ksieni
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 17 września 2022

św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła, św. Jana Macas, zakonnika, św. Marcina z Finojosa, biskupa, św. Piotra z Arbus, męczennika, św. Roberta Bellarmin, biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa, stygmatów św. Franciszka z Asyżu
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 18 września 2022

święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, ODPUST PARAFIALNY ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 19 września 2022

św. Franciszka Marii z Camporosso, zakonnika, św. Józefa z Kupertynu, kapłana, św. Januarego, biskupa i męczennika, bł. Gerharda Hirschfelder, kapłana i męczennika, Najświętszej Maryi Panny z La Salette
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 21 września 2022

święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 22 września 2022

św. Emmerana, męczennika, św. Ignacego z Santhia, kapłana, św. Maurycego i Towarzyszy, męczenników, bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy, bł. Dionizego Pamplona kapłana i Towarzyszy męczenników, bł. Jana Marii od Krzyża Mendez, kapłana i męczennika, bł. Tomasza Sitjar, kapłana i Towarzyszy męczenników
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 23 września 2022

Wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny, kapłana, św. Linusa, papieża i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 24 września 2022

św. Gerarda, biskupa i męczennika, św. Tekli, dziewicy i męczennicy, bł. Antoniego Marcina Slomška, biskupa, bł. Hermana Kaleki, bł. Kolumby Gabriel, zakonnicy, Znalezienia ciała św. Klary z Asyżu
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 25 września 2022

Wspomnienie św. Władysława z Gielniowa, kapłana, św. Kleofasa, ucznia Pańskiego
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 26 września 2022

św. Elzeara i bł. Delfiny, małżonków, św. Ketyla, kapłana, św. męczenników Kosmy i Damiana, św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, św. Nila Młodszego, opata, bł. Aureliusza z Vinalesa kapłana i Towarzyszy, męczenników, bł. Kaspara Stanggassingera, kapłana, Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 28 września 2022

Wspomnienie św. Wacława, męczennika, bł. Ferdynanda i Towarzyszy, męczenników
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 29 września 2022

święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 30 września 2022

Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, św. Grzegorza Oświeciciela, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 01 października 2022

Wspomnienie św. Teresy Od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, św. Remigiusza, biskupa, św. Romana Hymnografa, diakona, Odpust św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dąbiu
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 02 października 2022

Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 03 października 2022

św. Chrodeganga, biskupa, św. Franciszka Borgiasza, kapłana, bł. Kolumbana Józefa Marmion, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 05 października 2022

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, bł. Alberta Marvelli, bł. Bartolo Longo, bł. Franciszka Ksawerego Seelos, kapłana, bł. Rajmunda z Kapui, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 06 października 2022

św. Brunona Kartuz, opata, św. Marii Franciszki od Pięciu Ran Pana Jezusa, dziewicy, bł. Innocentego z Berzo, kapłana, bł. Jakuba Alojzego de San Vitores, kapłana i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 07 października 2022

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, św. Justyny z Padwy, dziewicy i męczennicy
17:00w intencji zmarłych poleconych w tegorocznych rocznych wypominkach

Sobota, 08 października 2022

św. Pelagii, męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 09 października 2022

Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, św. Cyryla Bertrama i Towarzyszy, męczenników, św. Ludwika Bertranda, kapłana, Abrahama, patriarchy
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 10 października 2022

św. Jana Leonardi, kapłana, św. Jana z Bridlington, kapłana, św. męczenników Daniela i Towarzyszy, św. męczenników Dionizego biskupa i Towarzyszy, św. Paulina z Yorku, biskupa, św. Tomasza z Villanova, biskupa, bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 12 października 2022

św. Edwina, św. Serafina z Montegranaro, zakonnika, bł. Jana Beyzym, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 13 października 2022

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana, św. Teofila z Antiochii, biskupa, bł. Aleksandry Marii da Costa, dziewicy
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 14 października 2022

św. Jana Ogilvie, kapłana i męczennika, św. Kaliksta I, papieża i męczennika, św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy, bł. Radzyma Gaudentego, biskupa
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 15 października 2022

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 16 października 2022

św. Gawła (Gall), opata, św. Gerarda Majelli, zakonnika, św. Jadwigi Śląskiej, bł. Józefa Jankowskiego, kapłana i męczennika
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 17 października 2022

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 19 października 2022

św. męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues - kapłanów oraz Towarzyszy, św. Pawła od Krzyża, kapłana, św. Piotra z Alkantary, kapłana, bł. Jerzego Popiełuszko, kapłana i męczennika
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 20 października 2022

Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Piątek, 21 października 2022

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa, św. Kaspra del Bufalo, kapłana, św. Urszuli, dziewicy i męczennicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Sobota, 22 października 2022

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, św. Donata, biskupa, św. Salome, uczennicy Pańskiej, bł. Tymoteusza Giaccardo, kapłana
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Niedziela, 23 października 2022

św. Józefa Bilczewskiego, biskupa, św. Jana Kapistrana, kapłana, św. Seweryna Boecjusza
8:30Wolna intencja - kliknij aby zamówić
13:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Poniedziałek, 24 października 2022

św. Alojzego Guanella, kapłana, św. Antoniego Marii Claret, biskupa, bł. Józefiny Leroux, dziewicy i męczennicy, bł. Jana Wojciecha Balickiego, kapłana, bł. Kontarda Ferrini
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Środa, 26 października 2022

św. Dymitra z Salonik, męczennika, św. Fulcjusza z Pawii, biskupa, św. męczenników Lucjana i Marcjana, bł. Bonawentury z Potenzy, kapłana, bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy
17:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Czwartek, 27 października 2022

św. Frumencjusza, biskupa, św. męczenników Sabiny, Wincentego i Chrestyny
9:00Wolna intencja - kliknij aby zamówić

Msze Święte

Wyszobór

poniedziałek: 9:00

środa: 17:00

czwartek: 9:00

piątek: 17:00

Sobota: 17:00

Niedziela: 08:30 i 13:00

 

Dąbie

Niedziela:  godz. 10:00

Rotnowo:

Niedziela:  godz. 11:30