Sakrament małżeństwa

Przyjęcie tego sakramentu odbywa się w parafii, gdzie jedna ze stron ma stałe miejsce zamieszkania lub w innej parafii na podstawie licencji wydanej przez jednego z proboszczów narzeczonych.

Kandydaci do małżeństwa, winni zgłosić się w Kancelarii 3 miesiące przed zawarciem tego sakramentu. W czasie pierwszego spotkania powinni przedłożyć następujące dokumenty:

1. Dowody osobiste.

2. Świadectwa chrztu (wydane nie później niż 6 miesięcy).

3. Świadectwo odbytych nauk przedmałżeńskich.

4. Zaświadczenie z USC (zaświadczenie to w przypadku, gdy ma być zawierany ślub konkordatowy).

5. Zaświadczenie z USC, ważne jest pół roku od daty wystawienia.

6. Dowody osobiste świadków ślubu.

Msze Święte

Wyszobór

Niedziela: 8:30 i 13:00

Sobota: 19:00

Dąbie

NIEDZIELA – godz. 10:00

Rotnowo:   

NIEDZIELA – godz. 11:30