12 września 2020 roku

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

W naszej Parafii szczególna uroczystość, bowiem św. Stanisław Kostka jest patronem naszego kościoła Parafialnego i całej naszej Parafii. Msza św. odpustowa w piątek o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian.

 

  1. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. Msza św. w naszym kościele (parafialnym) o godz. 9:00

 

  1. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

 

  1. Do Tej, która tyle wycierpiała pod krzyżem, skierujemy osobiste prośby w środę podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Mszy Świętej o godz. 17:00.

 

  1. W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

 

  1. W ostatnią środę – 9 września odbył się Pogrzeb śp. Ks. Józefa Pindla w Dobiegniewie. Wielu naszych Parafian udało się na ten pogrzeb, by pożegnać wieloletniego duszpasterza tej społeczności. Reprezentowaliśmy tam licznie naszą Parafię. Chciałbym podziękować Wam, którzy towarzyszyliście w ostatniej ziemskiej drodze na miejsce spoczynku śp. ks. Józefa. Wiele osób zamówiło za niego msze św. W imieniu Ks. Józefa dziękuję za te zamówione msze św. za niego, na które bardzo liczył, gdy z nim rozmawiałem dwa tygodnie przed jego śmiercią.

 

  1. Za tydzień na godz. 13:00 w Wyszoborze, zapraszam dzieci chętne do śpiewania w chórku dziecięcym w naszej Parafii.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 16 IX – święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.
  • 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik ze zgromadzenia jezuitów, patron Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy.

 

 

Msze Święte

Wyszobór

Niedziela: 8:30; 13:00

Poniedziałek: godz. 9:00

Środa: godz. 17:00

Czwartek: godz. 9:00

Piątek: godz. 18:00 Odpust

Sobota: godz. 17:00

Dąbie

Niedziela:  godz. 10:00

Rotnowo:

Niedziela:  godz. 11:30